Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
5
너무 가물었습니다.
하천잠자리는 보기 편해졌지만
육상생태 잠자리는 보기가 쉽지 않네요
특히나 아시아실잠자리가 이상하게 눈에 잘 띄지 않고 있네요
       
제목: 홀쭉밀잠자리와 동네잠자리들


사진가: * http://blog.naver.com/idear21

등록일: 2014-07-01 12:27
조회수: 1967 / 추천수: 272


ggg.jpg (79.8 KB)
g.jpg (76.1 KB)

More files(3)...
1   2014-07-02 09:25:28
나도 아시아실잠자리가 잘 않보이던데 이게 공통 현상인가 보네~~~
잔산 비행은 따봉~~~
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
타죽거나 쪄죽거나

h:2053 v:328
2014-07-25 17:55
마아키측범잠자리와 대륙좀잠자리

h:2064 c:1 v:343
2014-07-23 11:02
너구리 타고...

h:2216 c:2 v:388
2014-07-11 23:52
노란측범잠자리 암컷

h:2032 c:1 v:326
2014-07-10 12:39
부채장수잠자리 교미

h:2018 c:1 v:304
2014-07-08 17:44
어리장수잠자리
가을이
h:1973 c:1 v:292
2014-07-06 10:54
노란실잠자리
정민규
h:1726 c:1 v:297
2014-07-05 21:33
자루측범잠자리

h:2093 c:3 v:353
2014-07-04 22:12
긴꼬리고추잠자리

h:1991 c:1 v:328
2014-07-04 16:00
홀쭉밀잠자리와 동네잠자리들

h:1967 c:1 v:272
2014-07-01 12:27
가는실잠자리

h:2154 c:2 v:364
2014-06-24 09:05
두점배좀잠자리..

h:2079 c:2 v:350
2014-06-16 17:51
동네 여름소식

h:2043 c:2 v:361
2014-06-11 15:57
왕실잠자리암컷

h:2109 c:1 v:382
2014-06-02 12:46
봄과 여름사이

h:2552 c:1 v:310
2014-05-28 12:13
어리측범잠자리

h:2377 c:1 v:389
2014-05-03 21:04
언저리잠자리 수컷

h:2175 c:2 v:383
2014-05-02 23:29
가시측범잠자리 커플

h:2106 c:1 v:373
2014-05-02 14:58
천안의 대모서식지

h:2342 c:1 v:438
2014-04-28 14:37
넉점박이잠자리, 가시측범잠자리

h:2663 c:1 v:360
2014-04-23 14:50
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 95   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ