Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


일산 호수 공원에서 채집한 개체입니다.
       
제목: 지난 8월4일..채집한 산잠자리..


사진가:

등록일: 2004-08-08 23:53
조회수: 3637 / 추천수: 749
1   2004-08-09 08:32:13
저번 6월에는 않보이던데..
혹시 부채장수봤어요?
2   2004-08-09 15:40:04
원래 채집하려는게 부채랑 어리부채였는데 아침 10시부터 오후 4시반까지 있었으나 찾을수 없었습니다. ㅠ.ㅠ 어리부채는 늦은감이 있었지만요...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
노란실의 이주

h:3504 c:5 v:745
2004-07-02 15:09
실잠자리 한마리

h:3208 c:4 v:666
2004-07-18 08:06
'고추좀잠자리'?

h:4113 c:2 v:865
2004-07-18 21:33
된장잠자리

h:4400 v:866
2004-07-21 14:32
깃동잠자리인가요?
이창국
h:4467 c:2 v:809
2004-07-22 07:26
흰얼굴좀잠자리 암컷

h:4560 c:5 v:816
2004-07-25 06:55
나비잠자리

h:3443 c:4 v:705
2004-08-01 12:09
밑노란잠자리?

h:3686 c:4 v:728
2004-08-02 12:46
잠자리 동정 바랍니다.

h:3436 c:2 v:690
2004-08-02 21:40
잠자리 여러마리

h:3208 c:5 v:670
2004-08-03 18:24
잠자리 이름표를 달아야 하는데 죄송합니다.

h:3267 c:1 v:632
2004-08-03 18:41
왕잠자리 산란

h:3289 c:2 v:662
2004-08-07 08:55
지난 8월4일..채집한 산잠자리..

h:3637 c:2 v:749
2004-08-08 23:53
밀잠자리?

h:3574 c:2 v:703
2004-08-09 23:25
나비 잠자리

h:4337 c:5 v:828
2004-08-10 15:01
밀잠자리
jhk2002
h:3890 v:762
2004-08-12 17:52
노란실잠자리

h:3382 c:4 v:658
2004-08-15 19:45
줄달리기...

h:3634 c:2 v:732
2004-08-26 11:18
이건 뒷모습..

h:3401 v:708
2004-08-26 19:40
된장잠자리

h:3341 c:1 v:665
2004-08-26 19:41
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 98   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by DQ