Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
멋진 잠자리가 탄생했습니다 ㅎㅎ
       
제목: 장수잠자리


사진가: * http://kjw3078.blog.me/

등록일: 2018-07-07 15:01
조회수: 1952 / 추천수: 423


DSC_0114.JPG (107.7 KB)
DSC_0118.JPG (1.45 MB)

More files(1)...
1   2018-07-09 20:49:28
그러고보니 저도 장수 우화사진이 없군요. 좋은장면 멋지게 담으셨습니다~^^
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
배치레잠자리

h:2127 c:2 v:412
2010-06-02 17:50
2017년 아시아실잠자리

h:1885 c:1 v:412
2017-04-14 18:06
어리측범잠자리

h:2009 c:3 v:414
2018-06-04 22:21
다들 잘 지내시나요?

h:2367 c:5 v:417
2010-05-24 21:48
아시아실잠자리

h:2237 c:2 v:418
2010-04-29 16:56
장수잠자리

h:1952 c:3 v:423
2018-07-07 15:01
습지의 가시측범잠자리
미리내
h:2269 c:4 v:424
2010-05-22 12:19
[나들이공원] 왕잠, 노란허리, 밀잠붙이, 산잠 (수정)

h:2478 c:6 v:425
2010-08-02 19:41
먹줄왕잠자리 산란

h:2172 c:1 v:425
2016-08-03 22:22
[나들이공원] 나비..올챙이..

h:2370 c:6 v:429
2011-03-20 01:27
[나들이공원] 우화의 흔적,,그리고 우화 준비

h:2339 c:2 v:430
2011-04-24 01:53
짝짓기 강요하는 수컷을 피해 죽은 척하는 왕잠자리

h:1889 c:3 v:430
2018-08-19 22:07
사진정리...

h:2387 c:3 v:432
2011-03-20 05:19
[나들이공원] 애기좀, 된장 우화실패 등

h:2448 c:2 v:434
2010-10-02 18:52
백두산북방........그리고 주저리 주저리

h:2468 c:4 v:434
2017-10-01 16:54
밀잠류 등장

h:1974 c:2 v:435
2017-04-21 18:03
[나들이공원] 궂은 날씨에도 우화하는 개체들

h:2434 c:4 v:439
2010-08-07 14:57
황줄왕잠자리
여장호
h:2314 c:1 v:440
2017-07-22 16:58
나들이 연못 생태 분석1

h:2238 c:2 v:441
2009-12-19 14:24
어리장수....

h:2306 c:3 v:441
2010-01-09 20:26
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 98   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by DQ