Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


벌써 여러 마리가 날아다니고 있더군요.
예천어느 농촌마을산자락에서..
       
제목: 힘없이 매달려 있는 언저리잠자리


사진가: 산책하는길

등록일: 2012-04-30 04:55
조회수: 1847 / 추천수: 429


P4290059_언저리잠자리.JPG (497.1 KB)
1   2012-04-30 14:16:58
언저리가 아니라 측범잠자리과인데 가시측범인지 검정측범인지 잘 모르겠네요 ^^;;;;
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
[나들이공원] 먹줄 우화각

h:1828 c:4 v:295
2011-05-01 20:47
물잠자리 외..

h:1828 c:3 v:366
2011-06-17 15:24
[나들이공원] 방울실의 짝짓기

h:1829 c:3 v:367
2011-07-02 23:53
5월 17일 봉선사

h:1831 v:368
2011-05-17 19:00
광란의 강풍과 폭설이 가져온 꽃샘추위 결과

h:1832 c:2 v:358
2010-03-13 00:26
[남양주] 자루측범잠자리

h:1834 c:5 v:495
2011-07-25 00:41
쇠측범잠자리
함박산
h:1838 c:3 v:364
2010-04-22 13:58
산잠자리

h:1838 c:2 v:369
2011-06-14 13:38
[횡성] 개미허리왕잠자리

h:1843 c:4 v:465
2017-08-26 14:10
등검은실잠자리
함박산
h:1844 c:3 v:360
2010-05-31 11:49
잘록허리왕잠자리

h:1844 c:3 v:385
2017-09-10 16:57
[탐사] 나비잠자리 그리고 북방아시아실 암컷 이색형

h:1845 c:4 v:400
2011-06-14 01:17
나들이 연못 생태 분석1

h:1846 c:2 v:298
2009-12-19 14:24
큰밀잠자리

h:1847 v:357
2010-07-17 14:42
힘없이 매달려 있는 언저리잠자리
산책하는길
h:1847 c:1 v:429
2012-04-30 04:55
가는실잠자리

h:1848 c:1 v:399
2012-04-30 13:19
아시아실잠자리

h:1849 c:2 v:307
2010-04-29 16:56
[탐사] 큰청실 우화 및 흰얼굴좀

h:1849 c:7 v:360
2011-08-15 22:44
[나들이공원] 밀잠자리, 등검은실잠자리 우화

h:1849 c:2 v:399
2012-05-01 15:37
어리장수잠자리 우화

h:1851 c:1 v:420
2011-06-28 21:20
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 96   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ