Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


태백의 10월이 아무리 춥다한들...

그렇게 아무데나 앉으시면 아니되시옵니다...ㅋㅋㅋㅋㅋ
       
제목: 형님...체통을 지키시옵소서...


사진가: * http://blog.paran.com/dragonflies

등록일: 2011-10-03 02:41
조회수: 4016 / 추천수: 1193


DSC_8760_s.jpg (630.2 KB)
1   2011-10-03 10:31:16
날씨가 추우니 좀잠자리처럼 별박이도 바닥신공을 하네요...햇볕에 잘 달궈진 돌바닥이 체온 유지에 효과적인가 봅니다 ^^
2 호도나무   2011-10-03 15:41:00
날개 상태는 꽤 좋아보이는데 부속기는 많은 세월을 보낸듯 하네요...
3   2011-10-03 16:07:00
도저히 추워 못살겠나 보군요 ㅎㅎ
하긴 오늘 대관령엔 얼음이 얼었다는데....버텨볼 작정이군요 ^^
4   2011-10-03 23:05:49
저기보단 경기도로 놀러오시지 ㅋㅋ
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
밀잠자리

h:3922 c:6 v:1197
2007-06-02 00:47
형님...체통을 지키시옵소서...

h:4016 c:4 v:1193
2011-10-03 02:41
가을잠자리

h:3907 c:3 v:1191
2010-09-13 10:02
어제...(올리다보니 완전 도배네요...죄송...ㅠ_ㅠ)

h:3802 c:4 v:1191
2008-10-15 00:46
고려측범잠자리

h:3971 c:2 v:1189
2016-05-18 20:02
괌에 댕겨왔어요...

h:3891 c:6 v:1180
2011-02-27 01:31
날아라~ 된장잠자리...

h:3815 c:5 v:1177
2008-08-08 10:36
이번 여행에 본 것 중 몇 가지~

h:3870 c:3 v:1177
2008-07-24 02:46
홀쭉밀잠자리와 동네잠자리들

h:3969 c:1 v:1175
2014-07-01 12:27
으악!

h:3580 c:3 v:1173
2011-06-16 02:11
나비잠자리

h:6580 v:1165
2002-06-30 19:31
서식지를 알려야 겠다고 생각했습니다.

h:4017 c:3 v:1163
2016-06-24 14:37
중간밀잠자리

h:3931 c:6 v:1162
2008-05-01 05:16
큰별박이왕잠자리(Aeshna nigroflava)

h:4031 c:5 v:1161
2010-08-12 23:12
자루측범잠자리

h:3939 c:2 v:1159
2007-06-18 23:39
지난 토요일...

h:3662 v:1154
2008-10-15 00:22
암컷...

h:3531 v:1153
2011-08-20 05:55
그래서...이런 것도...

h:3685 c:2 v:1152
2011-10-28 23:04
밀잠자리붙이 이색형

h:3599 c:11 v:1152
2009-06-30 00:33
아니...왜 올겨울에는...

h:3658 c:1 v:1151
2008-12-17 23:40
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 98   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by DQ