Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


이차대전때의 쌍발비행기 인듯 합니다.
혹시 잠자리보고 비행기 날개 만든것은 아닐까요?
2003/07/13 송추
       
제목: 이차대전


사진가: * http://jasa.pe.kr

등록일: 2003-07-24 10:58
조회수: 5151 / 추천수: 714


noran713.jpg (133.3 KB)
1 한지훈   2003-08-05 20:38:06 [삭제]
갈구리측범이 노란측범입니다...
2 비공개   2004-04-07 20:55:18 [삭제]
혼란(카오스)ㆀ
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
검은물잠자리암컷

h:5638 c:1 v:820
2002-07-12 16:51
잠자리의 다리

h:5636 v:757
2002-10-09 15:17
내 마음은 갈대

h:5620 v:919
2002-07-30 11:00
노란허리잠자리

h:5573 v:865
2002-06-30 19:32
날개띠좀잠자리암컷

h:5530 v:830
2002-07-19 14:31
검은물잠자리수컷

h:5497 v:867
2002-07-12 16:48
왕잠자리

h:5424 c:2 v:746
2003-09-24 15:43
날개띠좀잠자리수컷

h:5395 v:871
2002-07-19 14:29
잠자리사냥

h:5325 c:2 v:711
2003-07-31 18:15
두점박이암

h:5321 v:717
2003-10-16 18:44
별박이

h:5192 c:5 v:651
2003-12-23 21:15
된장잠자리의비행

h:5162 v:845
2002-07-30 10:46
마아키측범잠자리수

h:5160 v:731
2002-08-16 23:09
이차대전

h:5151 c:2 v:714
2003-07-24 10:58
날개띠좀잠자리수컷

h:5132 v:723
2002-08-25 22:34
날개잠자리

h:5031 v:636
2002-12-24 10:02
밀잠자리붙이암

h:5031 v:705
2002-08-30 14:00
큰밀잠자리 수컷

h:5008 v:725
2002-08-22 11:53
쇠측범잠자리

h:4944 c:1 v:702
2003-04-28 16:48
깃동잠자리

h:4921 v:748
2002-08-24 21:33
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 96   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ