Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
4월은 잠자리 볼 시간이 많이 없었네요.. 시험기간에다가 전공공부가 저를 괴롭혔네요...^^

동네 계곡가서 올해 첫 잠자리들을 보니 심장이 콩닥통닥^^
       
제목: 봄잠자리


사진가: * http://kjw3078.blog.me/

등록일: 2019-04-28 16:15
조회수: 428 / 추천수: 62


fea3.JPG (1.55 MB)
szsf1.JPG (1.41 MB)
1   2019-05-02 08:44:52
내가 다니는 곳이 워낙 높은 산들이어서 유충만 바글바글하고 성충은 아직 않보인다 ㅋ
3   2019-05-10 12:37:46
올해는 작년에 비해 시기가 늦은듯 합니다. 중부는 뒤늦게 시작되는 느낌을 많이 받아서...^^
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
밀잠자리붙이...

h:385 c:5 v:65
2019-06-18 21:45
산측범잠자리
김경민
h:442 c:2 v:62
2019-06-01 23:24
막바지의 계절...

h:412 c:4 v:49
2019-05-20 21:52
중간밀잠자리..

h:352 c:2 v:49
2019-05-16 18:41
가시측범......

h:357 c:3 v:54
2019-05-15 11:21
봄잠자리

h:428 c:4 v:62
2019-04-28 16:15
별을 찾아서

h:586 c:2 v:93
2019-03-21 10:10
산잠자리
허준호
h:604 c:6 v:113
2019-02-24 18:35
안타까운 사진
방긋
h:647 c:2 v:98
2019-02-12 23:37
검은물잠자리
허준호
h:526 v:96
2019-02-09 09:17
큰밀잠자리 수컷
허준호
h:507 v:88
2019-02-09 09:02
방울실과 왕실잠자리
오명회
h:629 c:2 v:103
2019-01-27 10:58
한국 잠자리 도감

h:859 c:6 v:109
2019-01-21 23:42
노란배측범잠자리 완성숙&비행

h:730 c:4 v:148
2019-01-10 13:05
노란배측범잠자리 우화&미성숙

h:751 c:1 v:165
2018-12-30 21:51
대형 장수잠자리 암컷
곤충
h:1180 c:4 v:209
2018-12-20 15:44
한국개미허리왕잠자리...

h:1126 c:5 v:218
2018-10-31 21:28
참북방.....

h:1033 c:4 v:209
2018-10-17 20:42
가을에 홀쭉?

h:938 c:1 v:209
2018-09-29 11:45
추석맞이 포스팅

h:1029 c:2 v:195
2018-09-25 02:37
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 96   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ