Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
경기 구리 이문안저수지

구리에서 처음봤어요.이 동네에서는 매우 귀한 녀석..
       
제목: 밀잠자리붙이 이색형


사진가: * http://blog.naver.com/wingdragon3

등록일: 2012-07-10 16:05
조회수: 2048 / 추천수: 375


크기변환_IMG_1300.JPG (185.1 KB)
크기변환_IMG_1307.JPG (207.2 KB)

More files(2)...
1   2012-07-10 23:23:57
아래에서 보니 색다르네요? ㅎㅎㅎ

쟤네 높은데는 잘 안올라가던데 ㅎ
2   2012-07-11 08:56:37
난 호수공원에서 처음 보고서 다른 종으로 알았다는~~~~
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
[나들이공원] 산깃동,들깃동,하나,애기좀등

h:2168 c:2 v:365
2012-08-11 18:29
한국개미허리왕잠자리 수컷

h:2238 c:3 v:400
2012-08-11 01:45
암컷 보호 부탁드립니다.

h:2217 c:3 v:439
2012-08-09 22:28
어제 잡은 녀석임
장수잠자리
h:2392 c:2 v:444
2012-08-08 14:22
어리장수잠자리 수컷 & 암컷

h:2168 c:1 v:404
2012-08-08 12:18
올해본 녀석
테러리스트
h:2864 c:2 v:649
2012-08-07 16:21
20여년만에 만났지만..

h:2171 c:2 v:436
2012-08-03 17:04
1년 걸렸습니다.

h:3417 c:2 v:903
2012-08-01 09:41
황줄왕잠자리
호도나무
h:2109 c:6 v:373
2012-07-31 16:02
측범잠자리
호도나무
h:2342 c:2 v:371
2012-07-30 17:27
연분홍과 새노란...

h:2150 c:2 v:389
2012-07-27 21:03
11시 이후는 무리입니다

h:2152 c:2 v:433
2012-07-26 15:19
탁월한 여친가로채기능력자!

h:2166 c:2 v:381
2012-07-25 17:55
산속 좀잠자리들 산란..

h:2244 c:1 v:499
2012-07-23 10:26
삐긋...

h:2217 c:3 v:368
2012-07-17 23:47
봉선사의 부채장수잠자리

h:3350 c:6 v:707
2012-07-17 21:20
잡다한것들...

h:2242 c:2 v:459
2012-07-17 14:43
꼬마잠자리

h:2563 c:3 v:578
2012-07-14 12:30
참북방잠자리
호도나무
h:3246 c:8 v:812
2012-07-12 22:48
들깃동잠자리

h:2576 c:4 v:636
2012-07-12 16:57
[이전 10개]   1  .. 11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  .. 96   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ