Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
5
6
7
8
한창 우화시즌인 멋진 잠자리!

11:19 ~ 12:01  약 42분이상 관찰

       
제목: 어리장수잠자리 우화


사진가:

등록일: 2011-06-28 21:20
조회수: 2266 / 추천수: 592


크기변환_DSC_5555.JPG (344.1 KB)
크기변환_DSC_5558.JPG (353.8 KB)

More files(6)...
1   2011-06-29 11:10:35
기관이 벗겨지는 저 우화과정은 정말 산고의 어려움과 같은 시간입니다.
좋은 강변이네요.^&
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
나비가 보이기 시작했으니...

h:2263 c:1 v:521
2010-02-27 02:12
밀잠자리
함박산
h:2265 c:3 v:558
2009-07-16 08:35
원주에서 연분홍실잠자리

h:2265 c:1 v:449
2016-06-19 22:55
잔산잠자리 우화

h:2266 c:1 v:498
2011-05-15 22:35
어리장수잠자리 우화

h:2266 c:1 v:592
2011-06-28 21:20
두점배, 대륙좀, 홀쭉밀

h:2269 c:2 v:475
2016-05-29 06:13
대륙좀잠자리의 산란

h:2270 c:3 v:551
2010-10-18 20:23
인천 연희동 잠자리

h:2273 c:2 v:452
2016-09-27 14:19
초겨울 생존의 비밀..

h:2277 c:4 v:537
2010-11-10 15:33
9개월간 사육의 결실..긴무늬왕잠

h:2283 c:7 v:520
2010-04-21 23:06
교미시즌 도래..

h:2283 c:3 v:485
2010-05-10 10:20
나비잠
테러리스트
h:2283 c:3 v:539
2011-06-21 13:42
먹줄왕잠자리

h:2284 c:3 v:524
2010-05-14 17:08
[나들이공원] 2011년 봄 기척이 나네요

h:2284 c:7 v:398
2011-02-03 11:38
[나들이] 산깃동잠자리의 일과

h:2284 c:2 v:575
2011-08-16 16:37
부채장수잠자리 우화각

h:2284 c:1 v:532
2016-08-28 16:09
자루측범잠자리

h:2285 c:3 v:418
2010-07-28 21:00
[나들이공원] 가을색을 띠는 좀잠자리

h:2285 c:2 v:529
2010-10-16 23:39
오랫만입니다.

h:2285 c:4 v:523
2011-05-28 22:04
아시아실잠자리
함박산
h:2286 c:2 v:487
2010-07-16 21:13
[이전 10개]   1  .. 11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  .. 98   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by DQ