Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
5
봉선사~
날씨가 안좋았어요;;;
       
제목: 대륙좀잠자리 접사~


사진가:

등록일: 2010-10-19 21:05
조회수: 2359 / 추천수: 402


크기변환_DSC_1142.JPG (266.4 KB)
크기변환_DSC_1132.JPG (289.8 KB)

More files(3)...
1   2010-10-20 09:30:07
주말 가족 나들이를 갔었는데 많이 바뀌었더군요. 주차장도 옮겨지고....
그래도 생태적으로는 좋아진듯 보였어요 예전의 습지가 몇 개 없어진것이 아쉽지만....
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
대륙좀잠자리 접사~

h:2359 c:1 v:402
2010-10-19 21:05
황등색실잠자리 암컷(성숙??)

h:2359 c:3 v:562
2011-07-14 10:19
대륙좀잠자리의 산란

h:2363 c:3 v:557
2010-10-18 20:23
가시측범잠자리

h:2363 c:3 v:553
2011-05-29 20:49
노란측범잠자리
박지환
h:2364 c:4 v:523
2009-08-02 01:12
초겨울 생존의 비밀..

h:2366 c:4 v:556
2010-11-10 15:33
다들 잘 지내시나요?

h:2367 c:5 v:417
2010-05-24 21:48
[나들이공원] 산깃동잠자리 군집산란

h:2368 c:3 v:523
2017-09-10 17:19
아시아실잠자리
함박산
h:2369 c:2 v:499
2010-07-16 21:13
배치레잠자리
김진
h:2370 c:4 v:532
2010-05-20 21:55
오랫만입니다.

h:2370 c:4 v:555
2011-05-28 22:04
큰밀잠자리

h:2371 v:542
2010-07-17 14:42
오랜만에 올려봅니다. ^^

h:2371 c:4 v:537
2011-06-17 21:33
9개월간 사육의 결실..긴무늬왕잠

h:2372 c:7 v:527
2010-04-21 23:06
[나들이공원] 나비..올챙이..

h:2372 c:6 v:429
2011-03-20 01:27
밀잠자리붙이
김남송
h:2376 c:1 v:505
2007-08-01 08:51
[나들이공원] 가을색을 띠는 좀잠자리

h:2377 c:2 v:542
2010-10-16 23:39
5월 17일 봉선사

h:2377 v:583
2011-05-17 19:00
Nannophya pygmaea Rambur,1842 꼬마잠자리
테러리스트
h:2378 c:2 v:607
2011-06-20 13:54
새로태어난 자와 곧 죽을자..

h:2381 c:1 v:553
2010-06-11 10:05
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 98   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by DQ