Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


잠자리 시즌도 이제 진짜 금방이네요...^_^
       
제목: 나비가 보이기 시작했으니...


사진가: * http://blog.paran.com/dragonflies

등록일: 2010-02-27 02:12
조회수: 2285 / 추천수: 523


DSC_2414_ss.jpg (346.8 KB)
1 미리내   2010-02-27 18:49:04
흠냐..벌써 나비가 보이나보군요..하긴 얼마전엔 방 테라스에 벌 비스한게 날아와서 앉아있더군요..;;;
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
구리의 푸른아시아실잠자리

h:2262 c:2 v:454
2016-09-11 22:34
힘없이 매달려 있는 언저리잠자리
산책하는길
h:2264 c:1 v:595
2012-04-30 04:55
가는실잠자리

h:2266 c:1 v:573
2012-04-30 13:19
[남양주] 자루측범잠자리

h:2267 c:5 v:657
2011-07-25 00:41
연분홍실잠자리

h:2267 c:1 v:436
2016-06-13 22:09
[나들이] 좀잠자리들의 향연

h:2269 c:6 v:577
2011-09-15 15:12
북방아시아실이...

h:2273 c:3 v:447
2009-05-31 23:41
[나들이공원] 나비..올챙이..

h:2274 c:6 v:414
2011-03-20 01:27
[나들이공원]큰밀우화, 왕잠자리 등

h:2274 c:1 v:437
2011-06-05 17:29
Nannophya pygmaea Rambur,1842 꼬마잠자리
테러리스트
h:2276 c:2 v:577
2011-06-20 13:54
참실잠자리

h:2277 c:3 v:542
2010-06-02 17:53
5월 17일 봉선사

h:2278 v:554
2011-05-17 19:00
당분간 최소 매 주 한 번은...

h:2279 c:2 v:421
2016-06-28 02:04
밀잠자리
함박산
h:2281 c:3 v:558
2009-07-16 08:35
나비가 보이기 시작했으니...

h:2285 c:1 v:523
2010-02-27 02:12
잔산잠자리 우화

h:2285 c:1 v:499
2011-05-15 22:35
황등색실잠자리 암컷(성숙??)

h:2285 c:3 v:551
2011-07-14 10:19
흔하지만 흔하지 않은거...ㅎ

h:2287 v:540
2017-07-22 13:22
수조에서 언저리우화.
한지훈
h:2288 c:2 v:527
2010-05-08 19:50
어리장수잠자리 우화

h:2293 c:1 v:592
2011-06-28 21:20
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 98   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by DQ