Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
5
해안가 가보니 몇마리 있더군요..
잘록허리가 성숙해서 긴무늬랑 같이 날아다니고.....
고추잠자리 암컷은 노숙해서 알아보지도 못하고 다른 종인줄;;;;
       
제목: 긴꼬리고추잠자리


사진가: * http://blog.naver.com/idear21

등록일: 2014-07-04 16:00
조회수: 2302 / 추천수: 479


2.jpg (94.3 KB)
3.jpg (109.7 KB)

More files(3)...
1   2014-07-04 18:22:56

정말 갓 태어난 미성숙 개체구마~~
노쇠하기전에 한번 담아보고 싶네~~~
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
타죽거나 쪄죽거나

h:2369 v:486
2014-07-25 17:55
마아키측범잠자리와 대륙좀잠자리

h:2281 c:1 v:431
2014-07-23 11:02
너구리 타고...

h:2373 c:2 v:447
2014-07-11 23:52
노란측범잠자리 암컷

h:2368 c:1 v:457
2014-07-10 12:39
부채장수잠자리 교미

h:2380 c:1 v:449
2014-07-08 17:44
어리장수잠자리
가을이
h:2391 c:1 v:441
2014-07-06 10:54
노란실잠자리
정민규
h:2042 c:1 v:414
2014-07-05 21:33
자루측범잠자리

h:2246 c:3 v:405
2014-07-04 22:12
긴꼬리고추잠자리

h:2302 c:1 v:479
2014-07-04 16:00
홀쭉밀잠자리와 동네잠자리들

h:2217 c:1 v:356
2014-07-01 12:27
가는실잠자리

h:2343 c:2 v:434
2014-06-24 09:05
두점배좀잠자리..

h:2222 c:2 v:401
2014-06-16 17:51
동네 여름소식

h:2248 c:2 v:439
2014-06-11 15:57
왕실잠자리암컷

h:2288 c:1 v:442
2014-06-02 12:46
봄과 여름사이

h:2809 c:1 v:420
2014-05-28 12:13
어리측범잠자리

h:2553 c:1 v:442
2014-05-03 21:04
언저리잠자리 수컷

h:2334 c:2 v:436
2014-05-02 23:29
가시측범잠자리 커플

h:2283 c:1 v:422
2014-05-02 14:58
천안의 대모서식지

h:2521 c:1 v:496
2014-04-28 14:37
넉점박이잠자리, 가시측범잠자리

h:2853 c:1 v:427
2014-04-23 14:50
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 96   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ