Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
이 녀석도 코타 키나발루에서 본 녀석입니다.

이름 좀 알려주세요.  
       
제목: 이름이 궁금합니다.


사진가: 박지환

등록일: 2014-01-22 02:01
조회수: 2253 / 추천수: 440


DSC_8264.JPG (78.6 KB)
DSC_8265.JPG (95.2 KB)
1   2014-01-22 20:28:58
Ceriagrion cerinorubellum 학명의 종으로 노란실잠자리속 암컷입니다.
영명이 Ornate coraltail으로 [화려한실잠자리]의 뜻이 있군요
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
노란측범잠자리 암컷

h:2151 c:1 v:379
2014-07-10 12:39
부채장수잠자리 교미

h:2154 c:1 v:359
2014-07-08 17:44
어리장수잠자리
가을이
h:2094 c:1 v:333
2014-07-06 10:54
노란실잠자리
정민규
h:1807 c:1 v:332
2014-07-05 21:33
자루측범잠자리

h:2136 c:3 v:376
2014-07-04 22:12
긴꼬리고추잠자리

h:2104 c:1 v:391
2014-07-04 16:00
홀쭉밀잠자리와 동네잠자리들

h:2034 c:1 v:305
2014-07-01 12:27
가는실잠자리

h:2203 c:2 v:392
2014-06-24 09:05
두점배좀잠자리..

h:2125 c:2 v:372
2014-06-16 17:51
동네 여름소식

h:2108 c:2 v:400
2014-06-11 15:57
왕실잠자리암컷

h:2151 c:1 v:401
2014-06-02 12:46
봄과 여름사이

h:2639 c:1 v:351
2014-05-28 12:13
어리측범잠자리

h:2421 c:1 v:406
2014-05-03 21:04
언저리잠자리 수컷

h:2217 c:2 v:400
2014-05-02 23:29
가시측범잠자리 커플

h:2162 c:1 v:390
2014-05-02 14:58
천안의 대모서식지

h:2392 c:1 v:460
2014-04-28 14:37
넉점박이잠자리, 가시측범잠자리

h:2716 c:1 v:389
2014-04-23 14:50
4월9일 청원군

h:2772 c:2 v:472
2014-04-11 09:41
시즌 개막~오호호~^_^

h:2355 c:1 v:424
2014-04-08 22:36
애별박이 동색형 암컷

h:2422 c:1 v:465
2014-03-06 15:40
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 95   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ