Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
말레이시아 코타 키나발루에서 본 녀석입니다.
이름 알 수 있을까요?
       
제목: 이름이 뭘까요?


사진가: 박지환

등록일: 2014-01-21 21:18
조회수: 2188 / 추천수: 399


DSC_9022.JPG (166.8 KB)
DSC_9023.JPG (160.5 KB)
1   2014-01-21 22:06:33
Diplacodes trivialis 암컷입니다.
동남아시아에 주로 분포하는데 크기가 작은지 난쟁이잠자리의 뜻을 갖고 있군요.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
4월9일 청원군

h:2724 c:2 v:442
2014-04-11 09:41
시즌 개막~오호호~^_^

h:2311 c:1 v:401
2014-04-08 22:36
애별박이 동색형 암컷

h:2374 c:1 v:446
2014-03-06 15:40
이름 알려주세요. ^^
박지환
h:2206 c:2 v:424
2014-01-22 02:15
이름이 궁금합니다.
박지환
h:2186 c:2 v:416
2014-01-22 02:01
이름이 뭘까요?
박지환
h:2188 c:2 v:399
2014-01-21 21:18
13년도 채집한 잠자리들.
초록잠자리
h:2299 c:3 v:468
2014-01-19 21:17
늦은 새해 인사~*

h:2181 c:2 v:388
2014-01-08 08:27
얘들이 왜...

h:2215 c:1 v:372
2013-12-18 04:32
왕잠자리 암컷 2013.8
장수잠자리
h:2172 v:365
2013-11-30 16:12
들깃동잠자리 2013.9
장수잠자리
h:2250 v:416
2013-11-29 01:16
2013년 중부지방 마지막 고추좀잠자리

h:2338 c:3 v:389
2013-11-22 11:01
오늘도 사진 정리중...

h:2088 c:1 v:436
2013-11-22 03:29
베트남 밀잠자리

h:2234 c:5 v:385
2013-11-21 11:09
계속 사진만 정리중...

h:2353 c:3 v:472
2013-11-14 02:23
사진 정리중...

h:2212 c:2 v:400
2013-11-05 21:22
10월 둘째주 북제주 결산...

h:2342 c:4 v:431
2013-10-19 21:59
가을 홀쪽밀입니다.

h:2355 c:2 v:394
2013-10-17 21:50
노란잠자리

h:2282 c:2 v:399
2013-10-14 14:03
가을철 주연급

h:2365 c:1 v:389
2013-10-02 13:09
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 95   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ