Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


아직 보일만한 종도 있고...

얼음 얼기 전에 유충도 좀 뜨러 나가야 하는데...

계속 사진만 만지막 만지작...ㅠ_ㅠ
       
제목: 계속 사진만 정리중...


사진가: * http://blog.daum.net/odonatakorea

등록일: 2013-11-14 02:23
조회수: 2433 / 추천수: 509


DSC_7476_s.jpg (337.7 KB)
1   2013-11-15 09:04:34
얘 염색체를 검사해보면 X계열이 더 많이 나올것임~~
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
너구리 타고...

h:2278 c:2 v:421
2014-07-11 23:52
노란측범잠자리 암컷

h:2219 c:1 v:410
2014-07-10 12:39
부채장수잠자리 교미

h:2227 c:1 v:396
2014-07-08 17:44
어리장수잠자리
가을이
h:2182 c:1 v:367
2014-07-06 10:54
노란실잠자리
정민규
h:1867 c:1 v:362
2014-07-05 21:33
자루측범잠자리

h:2166 c:3 v:386
2014-07-04 22:12
긴꼬리고추잠자리

h:2158 c:1 v:430
2014-07-04 16:00
홀쭉밀잠자리와 동네잠자리들

h:2080 c:1 v:323
2014-07-01 12:27
가는실잠자리

h:2231 c:2 v:402
2014-06-24 09:05
두점배좀잠자리..

h:2144 c:2 v:385
2014-06-16 17:51
동네 여름소식

h:2138 c:2 v:416
2014-06-11 15:57
왕실잠자리암컷

h:2177 c:1 v:415
2014-06-02 12:46
봄과 여름사이

h:2685 c:1 v:374
2014-05-28 12:13
어리측범잠자리

h:2448 c:1 v:420
2014-05-03 21:04
언저리잠자리 수컷

h:2243 c:2 v:415
2014-05-02 23:29
가시측범잠자리 커플

h:2191 c:1 v:400
2014-05-02 14:58
천안의 대모서식지

h:2417 c:1 v:475
2014-04-28 14:37
넉점박이잠자리, 가시측범잠자리

h:2752 c:1 v:404
2014-04-23 14:50
4월9일 청원군

h:2794 c:2 v:487
2014-04-11 09:41
시즌 개막~오호호~^_^

h:2378 c:1 v:433
2014-04-08 22:36
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 95   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ