Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
3
4
5
6
7
8
한창 우화시즌인 멋진 잠자리!

11:19 ~ 12:01  약 42분이상 관찰

       
제목: 어리장수잠자리 우화


사진가:

등록일: 2011-06-28 21:20
조회수: 2296 / 추천수: 592


크기변환_DSC_5555.JPG (73.7 KB)
크기변환_DSC_5558.JPG (74.9 KB)

More files(6)...
1   2011-06-29 11:10:35
기관이 벗겨지는 저 우화과정은 정말 산고의 어려움과 같은 시간입니다.
좋은 강변이네요.^&
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
가는실잠자리

h:2266 c:1 v:573
2012-04-30 13:19
[남양주] 자루측범잠자리

h:2267 c:5 v:657
2011-07-25 00:41
등줄실잠자리 맞겠죠?

h:2268 c:3 v:465
2016-09-23 19:30
[나들이] 좀잠자리들의 향연

h:2269 c:6 v:577
2011-09-15 15:12
구리의 푸른아시아실잠자리

h:2270 c:2 v:454
2016-09-11 22:34
북방아시아실이...

h:2277 c:3 v:448
2009-05-31 23:41
참실잠자리

h:2278 c:3 v:542
2010-06-02 17:53
[나들이공원] 나비..올챙이..

h:2278 c:6 v:414
2011-03-20 01:27
연분홍실잠자리

h:2279 c:1 v:436
2016-06-13 22:09
밀잠자리
함박산
h:2286 c:3 v:559
2009-07-16 08:35
나비가 보이기 시작했으니...

h:2286 c:1 v:523
2010-02-27 02:12
5월 17일 봉선사

h:2286 v:554
2011-05-17 19:00
황등색실잠자리 암컷(성숙??)

h:2287 c:3 v:551
2011-07-14 10:19
잔산잠자리 우화

h:2288 c:1 v:499
2011-05-15 22:35
Nannophya pygmaea Rambur,1842 꼬마잠자리
테러리스트
h:2288 c:2 v:581
2011-06-20 13:54
당분간 최소 매 주 한 번은...

h:2288 c:2 v:421
2016-06-28 02:04
[나들이공원]큰밀우화, 왕잠자리 등

h:2289 c:1 v:439
2011-06-05 17:29
어리장수잠자리 우화

h:2296 c:1 v:592
2011-06-28 21:20
수조에서 언저리우화.
한지훈
h:2297 c:2 v:530
2010-05-08 19:50
9개월간 사육의 결실..긴무늬왕잠

h:2301 c:7 v:520
2010-04-21 23:06
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 98   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by DQ