Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
광주 그리고 영산강변에서 담은 잠자리
북방아시아실잠자리로 보이는 맞을까요?
       
제목: 아시아실잠자리


사진가: 함박산

등록일: 2010-07-16 21:13
조회수: 2369 / 추천수: 499


00실잠자리-일곡0710.jpg (223.2 KB)
00실잠자리-영산강0712-3.jpg (136.7 KB)
1   2010-07-16 21:19:16
그냥 아시아실입니다.
풀잎에 맺힌 물방울....아름답게 담으셨습니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
황등색실잠자리 암컷(성숙??)

h:2359 c:3 v:562
2011-07-14 10:19
대륙좀잠자리 접사~

h:2360 c:1 v:402
2010-10-19 21:05
대륙좀잠자리의 산란

h:2363 c:3 v:557
2010-10-18 20:23
가시측범잠자리

h:2363 c:3 v:553
2011-05-29 20:49
노란측범잠자리
박지환
h:2364 c:4 v:523
2009-08-02 01:12
초겨울 생존의 비밀..

h:2366 c:4 v:556
2010-11-10 15:33
다들 잘 지내시나요?

h:2367 c:5 v:417
2010-05-24 21:48
[나들이공원] 산깃동잠자리 군집산란

h:2368 c:3 v:523
2017-09-10 17:19
아시아실잠자리
함박산
h:2369 c:2 v:499
2010-07-16 21:13
배치레잠자리
김진
h:2370 c:4 v:532
2010-05-20 21:55
오랫만입니다.

h:2370 c:4 v:555
2011-05-28 22:04
큰밀잠자리

h:2371 v:542
2010-07-17 14:42
오랜만에 올려봅니다. ^^

h:2371 c:4 v:537
2011-06-17 21:33
9개월간 사육의 결실..긴무늬왕잠

h:2372 c:7 v:527
2010-04-21 23:06
[나들이공원] 나비..올챙이..

h:2372 c:6 v:429
2011-03-20 01:27
밀잠자리붙이
김남송
h:2376 c:1 v:505
2007-08-01 08:51
[나들이공원] 가을색을 띠는 좀잠자리

h:2377 c:2 v:542
2010-10-16 23:39
5월 17일 봉선사

h:2377 v:583
2011-05-17 19:00
Nannophya pygmaea Rambur,1842 꼬마잠자리
테러리스트
h:2378 c:2 v:607
2011-06-20 13:54
새로태어난 자와 곧 죽을자..

h:2381 c:1 v:553
2010-06-11 10:05
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 98   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by DQ