Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


안타깝습니다 못 날아서 집에 데려왔는데 결국 표본이  되어버렸습니다
       
제목: 우화부전 어리장수잠자리


사진가: 허준호

등록일: 2019-06-30 09:46
조회수: 189 / 추천수: 46


20190622_145916.jpg (1.61 MB)
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
개미허리왕잠자리와 참별박이왕잠자리
양철산
h:183 v:8
2019-09-17 20:24
한국개미허리왕잠자리 수컷 과 개미허리왕잠자리 수컷
김대호
h:294 c:2 v:24
2019-08-16 15:30
남방왕잠자리..
김대호
h:202 c:2 v:28
2019-08-16 15:27
호리측범잠자리
김대호
h:155 v:26
2019-08-16 15:24
잘록허리왕잠자리
김대호
h:212 c:3 v:26
2019-08-16 15:23
개미허리왕잠자리
김대호
h:163 v:23
2019-08-16 15:21
오랫만에...

h:214 c:2 v:28
2019-08-07 02:48
남색이마잠자리
허준호
h:185 c:4 v:33
2019-08-04 19:38
황줄왕잠자리 암컷입니다.

h:248 c:2 v:33
2019-07-26 22:53
왕잠자리
허준호
h:208 c:2 v:30
2019-07-22 19:15
휴식...

h:242 c:4 v:35
2019-07-21 23:08
장수잠자리
허준호
h:195 c:2 v:31
2019-07-21 12:44
자실잠자리

h:300 c:2 v:50
2019-07-09 19:25
잔산잠자리
허준호
h:315 c:4 v:47
2019-07-05 19:48
큰자실&왕실잠자리

h:212 c:2 v:47
2019-07-04 15:41
어리부채장수잠자리
허준호
h:264 c:2 v:51
2019-06-30 09:48
우화부전 어리장수잠자리
허준호
h:189 v:46
2019-06-30 09:46
황등색실잠자리 (Mortongrion selenion)

h:226 c:1 v:56
2019-06-27 14:05
밀잠자리붙이...

h:280 c:5 v:55
2019-06-18 21:45
산측범잠자리
김경민
h:333 c:2 v:54
2019-06-01 23:24
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 95   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ