Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
일본 교토산

       
제목: 대형 장수잠자리 암컷


사진가: 곤충 * http://fsdfsdfs

등록일: 2018-12-20 15:44
조회수: 1092 / 추천수: 188


20181220_154410.jpg (296.6 KB)
20181220_154422.jpg (248.0 KB)
1   2018-12-21 07:39:00
일본답게 큼직큼직하네요^^
2   2018-12-22 09:18:06
잘 먹고 살았나보다~~~
우리나라도 거제도 산은 꽤 큰 편에 속하지~~
3 허준호   2019-02-09 08:58:11
안녕하세요 여기서도 만나네요
4 허준호   2019-02-24 18:28:50
와 장수잠자리 암컷
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
잠자리 이름을 모르겠어요 ^^
노상은
h:75 c:2 v:4
2019-10-25 20:29
개미허리왕잠자리와 참별박이왕잠자리
양철산
h:257 v:16
2019-09-17 20:24
한국개미허리왕잠자리 수컷 과 개미허리왕잠자리 수컷
김대호
h:360 c:2 v:33
2019-08-16 15:30
남방왕잠자리..
김대호
h:261 c:2 v:37
2019-08-16 15:27
호리측범잠자리
김대호
h:194 v:36
2019-08-16 15:24
잘록허리왕잠자리
김대호
h:259 c:3 v:31
2019-08-16 15:23
개미허리왕잠자리
김대호
h:205 v:27
2019-08-16 15:21
오랫만에...

h:262 c:2 v:33
2019-08-07 02:48
남색이마잠자리
허준호
h:232 c:4 v:39
2019-08-04 19:38
황줄왕잠자리 암컷입니다.

h:286 c:2 v:41
2019-07-26 22:53
왕잠자리
허준호
h:249 c:2 v:37
2019-07-22 19:15
휴식...

h:284 c:4 v:41
2019-07-21 23:08
장수잠자리
허준호
h:237 c:2 v:35
2019-07-21 12:44
자실잠자리

h:347 c:2 v:55
2019-07-09 19:25
잔산잠자리
허준호
h:356 c:4 v:55
2019-07-05 19:48
큰자실&왕실잠자리

h:245 c:2 v:52
2019-07-04 15:41
어리부채장수잠자리
허준호
h:305 c:2 v:56
2019-06-30 09:48
우화부전 어리장수잠자리
허준호
h:223 v:52
2019-06-30 09:46
황등색실잠자리 (Mortongrion selenion)

h:271 c:1 v:65
2019-06-27 14:05
밀잠자리붙이...

h:331 c:5 v:62
2019-06-18 21:45
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 95   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ