Odonata of Korea

                                                                       

멸종위기종   
기후변화지표종
  
적색목록
  


Home                잠자리의 개요     한국의 잠자리     Check List     수   채     게 시 판     Q & A     방 명 록     수서곤충     생태사진                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


1
2
멋집니다 옛날엔 제일 잡고 싶었던 잠자리였죠.
       
제목: 왕잠자리


사진가: 허준호

등록일: 2019-07-22 19:15
조회수: 336 / 추천수: 43


20190722_163922.jpg (1.60 MB)
20190722_165047.jpg (1.60 MB)
1   2019-07-22 23:17:58
왕잠자리는 다들, 어릴때 로망이었을 겁니다. 연두색 바디의 힘있는 날개짓... ^^
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
연분홍실 암컷과 새노란실 암컷

h:156 c:1 v:12
2019-12-06 13:10
잠자리 이름을 모르겠어요 ^^남색이마잠자리
노상은
h:189 c:2 v:15
2019-10-25 20:29
개미허리왕잠자리
김대호
h:281 v:34
2019-08-16 15:21
호리측범잠자리
김대호
h:295 v:42
2019-08-16 15:24
남색이마잠자리
허준호
h:310 c:4 v:46
2019-08-04 19:38
장수잠자리
허준호
h:318 c:2 v:41
2019-07-21 12:44
우화부전 어리장수잠자리
허준호
h:321 v:62
2019-06-30 09:46
큰자실&왕실잠자리

h:336 c:2 v:63
2019-07-04 15:41
왕잠자리
허준호
h:336 c:2 v:43
2019-07-22 19:15
오랫만에...

h:345 c:2 v:40
2019-08-07 02:48
중간밀잠자리..

h:351 c:2 v:49
2019-05-16 18:41
가시측범......

h:356 c:3 v:54
2019-05-15 11:21
황줄왕잠자리 암컷입니다.

h:357 c:2 v:48
2019-07-26 22:53
잘록허리왕잠자리
김대호
h:361 c:3 v:39
2019-08-16 15:23
개미허리왕잠자리와 참별박이왕잠자리
양철산
h:362 v:22
2019-09-17 20:24
남방왕잠자리..
김대호
h:363 c:2 v:43
2019-08-16 15:27
황등색실잠자리 (Mortongrion selenion)

h:364 c:1 v:75
2019-06-27 14:05
휴식...

h:373 c:4 v:50
2019-07-21 23:08
밀잠자리붙이...

h:382 c:5 v:65
2019-06-18 21:45
어리부채장수잠자리
허준호
h:401 c:2 v:64
2019-06-30 09:48
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 96   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ