Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

분명히 얘는 처음 주워올 때만 해도 눈 사이가 멀었거든요...

그런데 키우다보니 눈 사이가 점점 가까워지는거예요..._-_,,,

성장 단계별 특징이 정리되어 있는 대도감이 필요한 시점이예요...으헤헤헤..._-_,,,
       
제목: 지난 정모때 들으신 분들도 계시겠지만...

왕잠과


사진가: * http://blog.daum.net/odonatakorea

등록일: 2012-10-17 00:34
조회수: 3336 / 추천수: 505


DSC_4427_s.jpg (174.1 KB)
1   2012-10-17 09:49:48
나오겠지 ^^
이제 유충 확보가 그리 어렵지 않는 일이 되었어 --
2   2012-10-17 15:28:26
마치 고글같네요~ 유충은 이래 놓고 찍기가 참..링플레시가 있어야;;;
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (15)   잠자리과 (86)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
긴무늬왕잠자리유충

왕잠과
h:3304 c:2 v:498
2012-11-01 09:58
가운데 녀석이 넉점박이잠자리 같은데,.....
새벽들
수채Q&A
h:3256 c:3 v:476
2012-10-31 10:51
산측범? 노란배측범?
새벽들
측범과
h:3610 c:4 v:652
2012-10-29 18:49
두점배좀...

잠자리과
h:3206 c:5 v:487
2012-10-29 01:18
왕잠자리의 우화3
잠사랑
왕잠과
h:3165 c:1 v:499
2012-10-26 15:42
왕잠자리의 우화2
잠사랑
왕잠과
h:3175 c:1 v:485
2012-10-26 15:40
왕잠자리의 우화
잠사랑
왕잠과
h:3243 c:1 v:517
2012-10-26 15:36
된장잠자리 수채
잠사랑
잠자리과
h:3087 v:461
2012-10-25 23:28
만주잔산잠자리 수채
잠사랑
잔산과
h:3624 c:2 v:571
2012-10-25 23:26
포식
잠사랑
측범과
h:3392 v:509
2012-10-25 23:25
용감한 수채
잠사랑
왕잠과
h:3945 c:4 v:506
2012-10-21 22:53
지난 정모때 들으신 분들도 계시겠지만...

왕잠과
h:3336 c:4 v:505
2012-10-17 00:34
두점배좀이...

잠자리과
h:3099 c:4 v:491
2012-10-17 00:20
옆가시가 5개처럼 보이는 녀석
새벽들
왕잠과
h:3143 c:2 v:435
2012-10-04 13:34
애별박이왕잠자리 수채가 맞을까요?
새벽들
왕잠과
h:3369 c:5 v:458
2012-10-04 13:31
이상한게 섞여 있네요..._-_,,,

수채Q&A
h:3231 c:3 v:475
2012-09-20 11:51
누구인지요? 부탁드립니다
이상희
수채Q&A
h:3384 c:6 v:510
2012-08-31 22:13
얘가 바로 걔...

수채Q&A
h:3364 c:1 v:501
2012-08-17 19:09
누구의 수채인가요?
새벽들
수채Q&A
h:3338 c:1 v:486
2012-08-13 12:05
누구 수채인가요?
새벽들
수채Q&A
h:3335 c:1 v:451
2012-07-20 18:14
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by DQ