Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
누구의 수채인가요? 옆가시가 5개처럼 보이네요.
부탁합니다.
       
제목: 옆가시가 5개처럼 보이는 녀석

왕잠과


사진가: 새벽들

등록일: 2012-10-04 13:34
조회수: 3092 / 추천수: 432


수채0924-1-1=.JPG (308.8 KB)
수채0924-1-3=.JPG (280.2 KB)
1   2012-10-04 15:10:27
참별박이왕잠자리입니다.
참별박이는 지역 및 령 성숙정도에 따라 옆가시가 5개(5-9배마디) 나타납니다.
2 새벽들   2012-10-04 18:21:38
자사님 감사드립니다. 자세한 설명도요.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (15)   잠자리과 (86)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
긴무늬왕잠자리유충

왕잠과
h:3249 c:2 v:487
2012-11-01 09:58
가운데 녀석이 넉점박이잠자리 같은데,.....
새벽들
수채Q&A
h:3186 c:3 v:463
2012-10-31 10:51
산측범? 노란배측범?
새벽들
측범과
h:3549 c:4 v:514
2012-10-29 18:49
두점배좀...

잠자리과
h:3146 c:5 v:476
2012-10-29 01:18
왕잠자리의 우화3
잠사랑
왕잠과
h:3120 c:1 v:488
2012-10-26 15:42
왕잠자리의 우화2
잠사랑
왕잠과
h:3139 c:1 v:480
2012-10-26 15:40
왕잠자리의 우화
잠사랑
왕잠과
h:3193 c:1 v:510
2012-10-26 15:36
된장잠자리 수채
잠사랑
잠자리과
h:3036 v:456
2012-10-25 23:28
만주잔산잠자리 수채
잠사랑
잔산과
h:3543 c:2 v:558
2012-10-25 23:26
포식
잠사랑
측범과
h:3337 v:502
2012-10-25 23:25
용감한 수채
잠사랑
왕잠과
h:3868 c:4 v:491
2012-10-21 22:53
지난 정모때 들으신 분들도 계시겠지만...

왕잠과
h:3284 c:4 v:495
2012-10-17 00:34
두점배좀이...

잠자리과
h:3030 c:4 v:477
2012-10-17 00:20
옆가시가 5개처럼 보이는 녀석
새벽들
왕잠과
h:3092 c:2 v:432
2012-10-04 13:34
애별박이왕잠자리 수채가 맞을까요?
새벽들
왕잠과
h:3328 c:5 v:453
2012-10-04 13:31
이상한게 섞여 있네요..._-_,,,

수채Q&A
h:3176 c:3 v:464
2012-09-20 11:51
누구인지요? 부탁드립니다
이상희
수채Q&A
h:3329 c:6 v:499
2012-08-31 22:13
얘가 바로 걔...

수채Q&A
h:3313 c:1 v:491
2012-08-17 19:09
누구의 수채인가요?
새벽들
수채Q&A
h:3289 c:1 v:480
2012-08-13 12:05
누구 수채인가요?
새벽들
수채Q&A
h:3279 c:1 v:446
2012-07-20 18:14
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by DQ