Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

바로 눈앞에서 갓 우화한 아가가 날아갔는데...

처음에는 "앗! 제주산 애별이다!" 싶었고...

탈피각이라도 건지러 내려가 신나게 찾아봤더니 얘가 있길래..

"무늬에 대한 인상이 강렬했으니 아마도 백북?" 싶었는데...

척! 보면 아시겠지만 절대 백북은 아니고...@_@;;

밑노란과 닮은 것도 같지만...

제주산 밑노란 탈피각이랑 비교해 보니...

어쩐지 체형이랑 옆가시가 살짝 다른 듯도 하고 말이죠...@_@;;

"무늬"에 대한 인상이 착시에서 비롯된 건지...

아니면 얘가 밑노란이 아닌 다른 무언가인지...

정밀한 검사(?) 부탁드려요...^_^;;
       
제목: 얘가 바로 걔...

수채Q&A


사진가: * http://blog.daum.net/odonatakorea

등록일: 2012-08-17 19:09
조회수: 2942 / 추천수: 396


DSC_9539_m.jpg (205.8 KB)
1   2012-08-20 10:22:57
제주도는 제주도여~~
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (87)   측범과 (47)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (16)   잠자리과 (87)   수채Q&A (57)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
산측범? 노란배측범?
새벽들
측범과
h:3113 c:4 v:396
2012-10-29 18:49
두점배좀...

잠자리과
h:2755 c:5 v:378
2012-10-29 01:18
왕잠자리의 우화3
잠사랑
왕잠과
h:2784 c:1 v:386
2012-10-26 15:42
왕잠자리의 우화2
잠사랑
왕잠과
h:2783 c:1 v:399
2012-10-26 15:40
왕잠자리의 우화
잠사랑
왕잠과
h:2816 c:1 v:381
2012-10-26 15:36
된장잠자리 수채
잠사랑
잠자리과
h:2659 v:379
2012-10-25 23:28
만주잔산잠자리 수채
잠사랑
잔산과
h:3143 c:2 v:452
2012-10-25 23:26
포식
잠사랑
측범과
h:2949 v:396
2012-10-25 23:25
용감한 수채
잠사랑
왕잠과
h:3429 c:4 v:414
2012-10-21 22:53
지난 정모때 들으신 분들도 계시겠지만...

왕잠과
h:2902 c:4 v:410
2012-10-17 00:34
두점배좀이...

잠자리과
h:2636 c:4 v:385
2012-10-17 00:20
옆가시가 5개처럼 보이는 녀석
새벽들
왕잠과
h:2756 c:2 v:349
2012-10-04 13:34
애별박이왕잠자리 수채가 맞을까요?
새벽들
왕잠과
h:3017 c:5 v:384
2012-10-04 13:31
이상한게 섞여 있네요..._-_,,,

수채Q&A
h:2794 c:3 v:375
2012-09-20 11:51
누구인지요? 부탁드립니다
이상희
수채Q&A
h:2966 c:6 v:406
2012-08-31 22:13
얘가 바로 걔...

수채Q&A
h:2942 c:1 v:396
2012-08-17 19:09
누구의 수채인가요?
새벽들
수채Q&A
h:2917 c:1 v:371
2012-08-13 12:05
누구 수채인가요?
새벽들
수채Q&A
h:2973 c:1 v:376
2012-07-20 18:14
황줄왕잠자리 수면호흡

왕잠과
h:2836 c:1 v:370
2012-07-11 22:26
한국개미허리왕잠자리 우화

왕잠과
h:2681 c:2 v:374
2012-07-09 04:02
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by DQ