Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

나가서 잠자리를(깃동) 잡아서 집에 풀어놓았는데 고녀석이 하필 왕잠자리 수채 사육통에 빠졌네요. 보니깐 귀여운 왕잠이가 머리를 분리시켜놓았다는;;..........
어떻게 수채가 잠자리에게 덤비지????? 궁금하네요.
       
제목: 용감한 수채

왕잠과


사진가: 잠사랑 * http://

등록일: 2012-10-21 22:53
조회수: 4003 / 추천수: 514


DSCF2277(1280).jpg (135.7 KB)
1   2012-10-22 10:04:09
먹줄이가 포스가 좋네요.
물속에 움직이는 것은 일단 공격대상이지요.
3   2012-10-23 10:12:33
왕잠자리가 꽤 빨리 컸군요~ 단백질 보충 좀 하겠는데요? ㅎㅎ
4 잠자리헌터   2015-06-06 10:07:05
대박!!!!! 어린이(?)가 어른(?)한테 덤비고 이김.......
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (15)   잠자리과 (86)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
긴무늬왕잠자리유충

왕잠과
h:3367 c:2 v:504
2012-11-01 09:58
가운데 녀석이 넉점박이잠자리 같은데,.....
새벽들
수채Q&A
h:3324 c:3 v:481
2012-10-31 10:51
산측범? 노란배측범?
새벽들
측범과
h:3670 c:4 v:681
2012-10-29 18:49
두점배좀...

잠자리과
h:3273 c:5 v:491
2012-10-29 01:18
왕잠자리의 우화3
잠사랑
왕잠과
h:3217 c:1 v:503
2012-10-26 15:42
왕잠자리의 우화2
잠사랑
왕잠과
h:3233 c:1 v:488
2012-10-26 15:40
왕잠자리의 우화
잠사랑
왕잠과
h:3296 c:1 v:524
2012-10-26 15:36
된장잠자리 수채
잠사랑
잠자리과
h:3140 v:465
2012-10-25 23:28
만주잔산잠자리 수채
잠사랑
잔산과
h:3703 c:2 v:577
2012-10-25 23:26
포식
잠사랑
측범과
h:3444 v:512
2012-10-25 23:25
용감한 수채
잠사랑
왕잠과
h:4003 c:4 v:514
2012-10-21 22:53
지난 정모때 들으신 분들도 계시겠지만...

왕잠과
h:3387 c:4 v:511
2012-10-17 00:34
두점배좀이...

잠자리과
h:3152 c:4 v:500
2012-10-17 00:20
옆가시가 5개처럼 보이는 녀석
새벽들
왕잠과
h:3201 c:2 v:442
2012-10-04 13:34
애별박이왕잠자리 수채가 맞을까요?
새벽들
왕잠과
h:3425 c:5 v:464
2012-10-04 13:31
이상한게 섞여 있네요..._-_,,,

수채Q&A
h:3302 c:3 v:482
2012-09-20 11:51
누구인지요? 부탁드립니다
이상희
수채Q&A
h:3444 c:6 v:514
2012-08-31 22:13
얘가 바로 걔...

수채Q&A
h:3438 c:1 v:506
2012-08-17 19:09
누구의 수채인가요?
새벽들
수채Q&A
h:3399 c:1 v:490
2012-08-13 12:05
누구 수채인가요?
새벽들
수채Q&A
h:3406 c:1 v:456
2012-07-20 18:14
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by DQ