Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
[유충란에 올렸던 장소]입니다

성충은 자루측범이 많이 발견되었는데 마이키는 거의 안보여서 그런데
어째서 유충만 뜨면 마아키만 나오는걸까요?

자루측범유충의 가능성은 없는걸까요?
       
제목: 마아키측범잠자리(Anisogomphus maacki)

수채Q&A


사진가: * http://blog.naver.com/wingdragon3

등록일: 2010-10-23 23:14
조회수: 6399 / 추천수: 1042


크기변환_DSC_1177.JPG (313.6 KB)
크기변환_DSC_1188.JPG (252.9 KB)
1   2010-10-25 09:11:39
마아키가 맞습니다.
자루는 의외로 잘 잡히지 않는데 아마도 자갈밑이 은신처 인듯 싶습니다.
꼬마측범도 같은 환경인데 자갈이 많은 곳을 뒤지기란 쉽지 않지요.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (53)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
누구일까요?

청동과
h:5509 c:3 v:973
2013-05-27 10:06
밑노란이 맞지요?

청동과
h:5247 c:2 v:932
2013-05-27 10:05
제주 댕겨왔습니다...^_^;

왕잠과
h:4414 c:4 v:762
2013-05-09 17:20
개미허리왕잠자리 서식지 추가

왕잠과
h:4875 c:1 v:812
2013-05-02 03:17
개미허리왕잠자리

왕잠과
h:4397 v:744
2013-05-01 20:34
유충 동정 좀 해주세요

수채Q&A
h:4295 c:2 v:772
2013-04-30 20:03
경기도 양평 개미허리왕잠자리(추정)

왕잠과
h:4650 c:2 v:839
2013-04-28 23:07
남양주.춘천의 황줄왕잠자리

왕잠과
h:4377 c:1 v:749
2013-04-11 22:14
으흐흐...

실잠과
h:4861 c:2 v:893
2013-04-06 21:59
어리부채장수잠자리

측범과
h:4471 c:2 v:735
2013-04-05 11:23
천안에 모임에 갔다가.. 채집했네요.

왕잠과
h:4517 c:2 v:854
2013-03-02 23:48
아무래도 애기좀인듯...

잠자리과
h:4350 c:2 v:761
2013-02-15 14:12
뭔지 정확히는 모르겠지만 이제부터 키울 아가...

잠자리과
h:4488 c:2 v:751
2013-01-09 16:31
포식
잠사랑
왕잠과
h:4324 v:815
2012-12-30 23:45
월동-2
잠사랑
왕잠과
h:4313 c:2 v:822
2012-12-30 23:38
월동-1
잠사랑
장수과
h:4817 v:824
2012-12-30 23:35
새가족
잠사랑
장수과
h:4952 c:2 v:917
2012-12-23 22:43
만주잔산의 포식
잠사랑
잔산과
h:5107 c:1 v:913
2012-12-23 22:38
어리장수 근황
잠사랑
측범과
h:4446 c:2 v:848
2012-12-23 13:08
쇠측의 서식지
잠사랑
측범과
h:4537 v:823
2012-12-09 19:23
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ