Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
3
4
5
2018. 7. 31 경기도 포천

작은 웅덩이에 모여 있었습니다.

무슨 왕잠자리 유충 인가요?
       
제목: 왕잠자리 또는 먹줄왕잠자리 유충

왕잠과


사진가: 박지환

등록일: 2018-08-06 01:06
조회수: 2081 / 추천수: 435


180731_광릉_(223).JPG (856.1 KB)
180731_광릉_(227).JPG (1007.0 KB)

More files(3)...
1   2018-08-07 14:48:15
어린 유생으로 일반 왕잠자리 또는 먹줄왕잠자리 입니다.
외관상 종령이 되어야 두 종을 구별할 수 있겠습니다.
이 사진을 보니 유충 사진 보내드린다는 숙제를 잊었군요 ^
몸소 해결 하셨습니다. ^&
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (16)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
한성큼 다가온 봄

측범과
h:4351 c:1 v:796
2017-02-15 16:02
화순에도 있군요...ㅎ

측범과
h:3652 c:1 v:651
2017-05-15 00:24
일반적이지 않은 조합....

청동과
h:4086 v:771
2017-08-03 22:49
금산에도 있군요...

측범과
h:2104 c:2 v:413
2018-06-06 23:44
왕잠자리 또는 먹줄왕잠자리 유충
박지환
왕잠과
h:2081 c:2 v:435
2018-08-06 01:06
노란잔산잠자리, Macromia daimoji

잔산과
h:522 v:115
2019-05-08 08:59
동정질문 - 깃동, 들깃동, 흰얼굴좀????
윤성수
잠자리과
h:257 c:2 v:58
2019-07-17 17:40
밀잠자리류 수채
장서준
잠자리과
h:241 c:2 v:58
2019-07-24 17:30
[이전 10개]   1  .. 11   12   13   14   15   16   17   18 
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ