Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

먹줄왕잠자리의 사냥..
       
제목: Anax nigrofasciatus

왕잠과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2009-01-03 22:10
조회수: 8229 / 추천수: 1348


1nigrofasciatus.jpg (200.0 KB)
1   2009-01-03 22:37:08
어떻게하면 이렇게 선명하고 정확하게 촛점이 맞을수있을까요.ㅜㅜ
2   2009-01-04 01:27:51
으아~참종개까지 꿀꺽하다니~
얘는 진짜 못먹는게 없네요~@_@"
3   2009-01-05 15:37:12
대식가 먹줄....시아를 보니 변신할날도 머지 않아 보이네요
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (16)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
왕과 먹줄

왕잠과
h:9925 c:5 v:1664
2004-03-07 17:34
밀잠자리 유충

잠자리과
h:9535 v:1617
2004-03-19 15:33
장수잠자리유충

장수과
h:10171 c:1 v:1579
2004-05-06 09:33
또 유충

청실과
h:9477 c:6 v:1570
2007-06-21 09:18
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10159 v:1537
2004-03-20 09:41
서울의 장수잠자리

장수과
h:10209 c:8 v:1467
2004-06-24 14:17
The Larva

청실과
h:9008 c:4 v:1457
2008-07-28 10:12
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9203 c:2 v:1435
2004-03-20 09:34
탈피각인데요.. 알아볼 수 있을지요?
차명희
측범과
h:9147 c:2 v:1407
2008-06-20 15:35
도꺠비 왕잠자리 수채
들꽃지기
왕잠과
h:7883 c:6 v:1397
2009-06-22 21:10
넉점박이잠자리

잠자리과
h:8853 c:2 v:1386
2004-03-21 21:33
무슨 잠자리유충 인가요?
박지훈
측범과
h:9090 c:3 v:1361
2005-10-01 17:17
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8229 c:3 v:1348
2009-01-03 22:10
날개띠좀의 탈피각과 우화

잠자리과
h:7977 c:1 v:1339
2008-07-25 15:12
투명곤충-II

청실과
h:8665 c:4 v:1336
2008-07-22 10:16
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:8816 c:7 v:1335
2004-02-15 20:07
중간밀잠자리

잠자리과
h:8888 c:1 v:1334
2004-03-20 09:43
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:9129 c:4 v:1314
2008-03-24 10:36
산잠자리

잔산과
h:8354 c:5 v:1298
2004-06-04 10:53
큰밀잠자리

잠자리과
h:8710 v:1292
2004-04-13 10:27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ