Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
유충시절엔 닫혀있는 기문과 또 이와 연결된 기관이 보이네요.
또 꼬리아가미와 연결된 기관..지그재그로 나열된 장의 형태는 잠자리아목의 유충과 차이가 나는군요...
       
제목: The Larva

청실과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2008-07-28 10:12
조회수: 9089 / 추천수: 1485


1larva616_8867_all.jpg (305.6 KB)
1larva616_9003_all.jpg (284.4 KB)
1   2008-07-28 11:14:48
와우...정말 여러 기관들이 선명하게 보입니다.
신기하네요. 왠지 투시하고 있는듯한 느낌.. ^^;;
2   2008-07-28 19:41:52
캬~사진찍고나서 탄성이 들리는듯 합니다 ^^
3   2008-07-30 11:55:51
어떻게 찍으면 이렇게 나오는데요? 갈켜줘요~~잉~~~
4   2008-07-30 12:32:31
들이대 전법입니다.^^
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (16)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
왕과 먹줄

왕잠과
h:10006 c:5 v:1698
2004-03-07 17:34
밀잠자리 유충

잠자리과
h:9622 v:1650
2004-03-19 15:33
장수잠자리유충

장수과
h:10269 c:1 v:1610
2004-05-06 09:33
또 유충

청실과
h:9559 c:6 v:1601
2007-06-21 09:18
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10241 v:1563
2004-03-20 09:41
서울의 장수잠자리

장수과
h:10310 c:8 v:1492
2004-06-24 14:17
The Larva

청실과
h:9089 c:4 v:1485
2008-07-28 10:12
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9286 c:2 v:1462
2004-03-20 09:34
탈피각인데요.. 알아볼 수 있을지요?
차명희
측범과
h:9219 c:2 v:1433
2008-06-20 15:35
도꺠비 왕잠자리 수채
들꽃지기
왕잠과
h:7965 c:6 v:1423
2009-06-22 21:10
넉점박이잠자리

잠자리과
h:8940 c:2 v:1414
2004-03-21 21:33
무슨 잠자리유충 인가요?
박지훈
측범과
h:9164 c:3 v:1384
2005-10-01 17:17
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8309 c:3 v:1374
2009-01-03 22:10
투명곤충-II

청실과
h:8751 c:4 v:1367
2008-07-22 10:16
날개띠좀의 탈피각과 우화

잠자리과
h:8055 c:1 v:1363
2008-07-25 15:12
중간밀잠자리

잠자리과
h:8969 c:1 v:1359
2004-03-20 09:43
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:8879 c:7 v:1358
2004-02-15 20:07
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:9202 c:4 v:1342
2008-03-24 10:36
산잠자리

잔산과
h:8441 c:5 v:1327
2004-06-04 10:53
큰밀잠자리

잠자리과
h:8776 v:1319
2004-04-13 10:27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ