Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
여기저기 찾아 다녀보니

쇠측범잠자리유충과 비슷하던데

확실히 알고 싶어서요

사는곳이랑 비슷하게 해줄려고

수중펌프로 물살이랑 모래,자갈 큰돌도 넣어줬는데 -_-;;

9월 24일에 채집해서 지금까진 다슬기와 함께 잘 사는 것 같더군요

먹이를 안 먹고 있는 줄 알았는데

제브라 1마리가 없어지고 백운산 1마리의 머리가 둥둥 뜬 걸 봤거든요 -ㅅ-;;

왠지 종령인거 같은데 겨울에 동면 시켜야 할까요?

아 그리고

잠자리는 아니지만

두번째 사진의 곤충은 무엇인가요?
       
제목: 무슨 잠자리유충 인가요?

측범과


사진가: 박지훈

등록일: 2005-10-01 17:17
조회수: 9494 / 추천수: 1457


DSC01707.jpg (62.0 KB)
DSC01685.JPG (148.2 KB)
1 선현덕   2005-10-01 18:50:20
어리장수잠자리의 유충입니다.^^
2   2005-10-06 09:52:23
두번째 사진은 날도래류의 곤충입니다..
3   2006-05-06 22:10:26 [삭제]
어케구분해요?
유충은?
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (85)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
왕과 먹줄

왕잠과
h:10326 c:5 v:1796
2004-03-07 17:34
밀잠자리 유충

잠자리과
h:9930 v:1745
2004-03-19 15:33
또 유충

청실과
h:9894 c:6 v:1723
2007-06-21 09:18
장수잠자리유충

장수과
h:10603 c:1 v:1708
2004-05-06 09:33
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10564 v:1651
2004-03-20 09:41
서울의 장수잠자리

장수과
h:10778 c:8 v:1642
2004-06-24 14:17
The Larva

청실과
h:9402 c:4 v:1580
2008-07-28 10:12
집에 남아있는 아가들 #2...

잔산과
h:7915 c:1 v:1577
2009-04-25 12:16
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9605 c:2 v:1562
2004-03-20 09:34
탈피각인데요.. 알아볼 수 있을지요?
차명희
측범과
h:9550 c:2 v:1521
2008-06-20 15:35
넉점박이잠자리

잠자리과
h:9264 c:2 v:1518
2004-03-21 21:33
무슨 잠자리유충 인가요?
박지훈
측범과
h:9494 c:3 v:1457
2005-10-01 17:17
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8594 c:3 v:1455
2009-01-03 22:10
투명곤충-II

청실과
h:9055 c:4 v:1449
2008-07-22 10:16
날개띠좀의 탈피각과 우화

잠자리과
h:8331 c:1 v:1445
2008-07-25 15:12
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9205 c:7 v:1437
2004-02-15 20:07
중간밀잠자리

잠자리과
h:9270 c:1 v:1435
2004-03-20 09:43
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:9528 c:4 v:1427
2008-03-24 10:36
산잠자리

잔산과
h:8778 c:5 v:1414
2004-06-04 10:53
큰밀잠자리

잠자리과
h:9085 v:1401
2004-04-13 10:27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by DQ