Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

다른 아가들이 전부 일찍 나오고 있어서...

꼬마측범도 혹시 일찍 나오려나 했는데...

한 마리도 보이질 않더라구요...ㅠ_ㅠ

대신 호리+마아키+자루 한 마리씩 건져왔고...

얘는 그냥 덤으로 업어왔어요...히히...^_^;;
       
제목: 꼬마측범 보러 갔었는데...

잠자리과


사진가: * http://blog.daum.net/odonatakorea

등록일: 2012-05-04 02:44
조회수: 4124 / 추천수: 714


DSC_8708_s.jpg (263.5 KB)
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
노란잔산잠자리

잔산과
h:38 c:1 v:2
2019-11-07 10:05
동정질문 - 깃동, 들깃동, 흰얼굴좀????
윤성수
잠자리과
h:411 c:2 v:93
2019-07-17 17:40
밀잠자리류 수채
장서준
잠자리과
h:422 c:2 v:91
2019-07-24 17:30
노란잔산잠자리, Macromia daimoji

잔산과
h:630 v:144
2019-05-08 08:59
금산에도 있군요...

측범과
h:2223 c:2 v:444
2018-06-06 23:44
왕잠자리 또는 먹줄왕잠자리 유충
박지환
왕잠과
h:2225 c:2 v:467
2018-08-06 01:06
화순에도 있군요...ㅎ

측범과
h:3743 c:1 v:680
2017-05-15 00:24
한국개미허리왕잠자리 우화

왕잠과
h:4034 c:2 v:718
2012-07-09 04:02
된장잠자리 수채
잠사랑
잠자리과
h:4059 v:711
2012-10-25 23:28
한참 월동중
잠사랑
왕잠과
h:4093 c:1 v:778
2012-12-09 19:01
두점배좀이...

잠자리과
h:4103 c:4 v:752
2012-10-17 00:20
꼬마측범 보러 갔었는데...

잠자리과
h:4124 v:714
2012-05-04 02:44
정체가??

잠자리과
h:4132 c:8 v:720
2012-04-26 22:08
황줄서식 가능지 재탐사 결과

왕잠과
h:4143 c:5 v:788
2012-05-22 10:27
이럴 줄 알았드랬어요...ㅠ_ㅠ

잠자리과
h:4162 c:2 v:756
2012-05-11 18:07
배치레의 탈피
잠사랑
잠자리과
h:4165 c:1 v:791
2012-12-09 19:09
등검은실잠자리가 맞나요?
새벽들
수채Q&A
h:4167 c:2 v:798
2012-04-26 18:11
[한국개미허리] 홍천강 지류

왕잠과
h:4172 c:1 v:712
2012-05-13 00:48
[탐사]한국개미허리 종령

왕잠과
h:4178 c:2 v:747
2012-05-08 00:36
왕잠자리의 우화3
잠사랑
왕잠과
h:4179 c:1 v:772
2012-10-26 15:42
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ