Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

요즘 논두렁고인물에 엄청 많던데....
이넘도 구별점을 찾아봐야 겠네요....
*
       
제목: 밀과 큰밀잠자리

잠자리과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2004-03-10 14:08
조회수: 8515 / 추천수: 1387


orthetrum_copy.jpg (122.3 KB)
1   2004-03-10 19:55:19
오늘 비교사진을 찍어서 올렸다가 사진이 너무 흐려서 지웠어요.
왼쪽은 큰밀 같아요.
이마 부분의 무늬(잘 모르지만)와 배 모양이 포인트 같아요.
배 아래 부분이 조금 넓은 것이 큰밀인듯...
2   2004-03-10 23:03:27
흠..일본웹에서 보면 ...밀잠자리는 배극이 없다고 합니다. 큰밀은 배극이 4~7 마디까지 있다고 하구요... 여기서 배극은 측면에서보면 마디끝이 가시처럼 튀어나온것을 말하네요. 한번 살펴보세요...^^
3   2004-03-11 10:44:51
살펴봐도 아직 모르겠어요. 워낙 발발거려서... 계속 노력 중!
4 장수잠자리   2008-10-13 17:21:29 [삭제]
왼쪽은 밀잠자리유충이고 오른쪽은 중간밀잠자리 인 것 같네요...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (85)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
잠자리유충의 개요

수채Q&A
h:8745 v:1377
2003-12-27 21:57
밀잠자리붙이

잠자리과
h:8013 c:3 v:1182
2004-02-15 19:57
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9204 c:7 v:1437
2004-02-15 20:07
물잠자리유충

물잠과
h:9311 c:2 v:1312
2004-03-02 09:35
왕과 먹줄

왕잠과
h:10324 c:5 v:1796
2004-03-07 17:34
밀과 큰밀잠자리

잠자리과
h:8515 c:5 v:1387
2004-03-10 14:08
넉점박이잠자리

잠자리과
h:9261 c:2 v:1518
2004-03-21 21:33
배치레잠자리

잠자리과
h:8904 c:8 v:1371
2004-04-13 10:23
큰밀잠자리

잠자리과
h:9083 v:1401
2004-04-13 10:27
밀잠자리 유충

잠자리과
h:9927 v:1744
2004-03-19 15:33
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9604 c:2 v:1561
2004-03-20 09:34
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10563 v:1649
2004-03-20 09:41
중간밀잠자리

잠자리과
h:9268 c:1 v:1435
2004-03-20 09:43
장수잠자리유충

장수과
h:10601 c:1 v:1705
2004-05-06 09:33
어리장수잠자리

측범과
h:8648 v:1267
2004-05-14 09:13
가시측범

측범과
h:8227 v:1314
2004-05-14 09:18
산잠자리

잔산과
h:8778 c:5 v:1411
2004-06-04 10:53
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:9270 c:2 v:1342
2004-06-04 11:01
어리장수의 호흡

측범과
h:8931 v:1366
2004-06-19 10:47
된장과 하나잠자리의 탈피각

잠자리과
h:7767 v:1128
2004-08-17 23:36
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by DQ