Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

오늘 아침 무사히 우화를 마치고 쉬고 있네요. 어떻게 저런 위치에 자릴 잡았는지... 여튼 수고한 잠자리 축하해주세요.^^
       
제목: 우~와~~

물잠과


사진가: 이상욱

등록일: 2015-04-02 09:50
조회수: 2102 / 추천수: 210


KakaoTalk_20150402_091854197.jpg (77.9 KB)
1   2015-04-02 15:58:45
겨우내 정성스럽게 키우셨네요.^^
곧 하천가를 휘날리는 이 물잠자리를 보게되겠군요~~
2   2015-04-08 13:08:45
오...남쪽지방인가 보군요. 이족도 이제 우화준비중~~~~
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (87)   측범과 (47)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (16)   잠자리과 (87)   수채Q&A (57)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
화순에도 있군요...ㅎ

측범과
h:86 c:1 v:3
2017-05-15 00:24
한성큼 다가온 봄

측범과
h:851 c:1 v:88
2017-02-15 16:02
어리장수잠자리
박지환
수채Q&A
h:2523 c:1 v:192
2016-03-29 20:42
어리측범잠자리

측범과
h:2228 c:1 v:189
2016-03-25 18:53
동면중...

측범과
h:1980 c:2 v:184
2015-12-19 15:47
겨울준비중...

측범과
h:1855 c:3 v:188
2015-12-02 00:22
개미허리&한국개미허리 서식하천 발견

왕잠과
h:1711 c:4 v:226
2015-11-29 03:46
강원도 횡성

왕잠과
h:1704 c:3 v:202
2015-10-19 03:39
누구의 아가일까요?

왕잠과
h:1702 c:3 v:201
2015-10-06 10:02
boyeria jamjari 추가 서식지

왕잠과
h:1970 c:1 v:217
2015-06-19 21:21
하나만 올리면 정없으니까...흐흐...

청동과
h:2228 c:2 v:208
2015-06-05 22:50
역시...

청실과
h:1945 c:1 v:232
2015-06-05 22:48
우화중인 물잠자리
이상욱
물잠과
h:1933 c:2 v:200
2015-05-21 18:04
밑노란 맞나요?
이상욱
청동과
h:2134 c:1 v:251
2015-05-21 17:55
쨔쟌~

측범과
h:1889 c:2 v:193
2015-05-08 12:52
우~와~~
이상욱
물잠과
h:2102 c:2 v:210
2015-04-02 09:50
유충의 서식지별 분류

수채Q&A
h:1941 c:1 v:192
2015-04-01 11:25
이제 고인 물도 다 녹았으니까...

왕잠과
h:1905 c:1 v:185
2015-03-14 13:28
사진 찍을 때...

측범과
h:1924 c:1 v:155
2015-03-09 17:02
잠자리 수채 누굴까요?
임경민
잠자리과
h:2003 c:2 v:171
2015-02-09 12:28
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2017 Zeroboard / skin by DQ