Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

먹줄왕잠자리의 사냥..
       
제목: Anax nigrofasciatus

왕잠과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2009-01-03 22:10
조회수: 8688 / 추천수: 1491


1nigrofasciatus.jpg (200.0 KB)
1   2009-01-03 22:37:08
어떻게하면 이렇게 선명하고 정확하게 촛점이 맞을수있을까요.ㅜㅜ
2   2009-01-04 01:27:51
으아~참종개까지 꿀꺽하다니~
얘는 진짜 못먹는게 없네요~@_@"
3   2009-01-05 15:37:12
대식가 먹줄....시아를 보니 변신할날도 머지 않아 보이네요
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (85)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
왕과 먹줄

왕잠과
h:10432 c:5 v:1843
2004-03-07 17:34
밀잠자리 유충

잠자리과
h:10044 v:1788
2004-03-19 15:33
또 유충

청실과
h:10005 c:6 v:1767
2007-06-21 09:18
장수잠자리유충

장수과
h:10729 c:1 v:1758
2004-05-06 09:33
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10669 v:1693
2004-03-20 09:41
서울의 장수잠자리

장수과
h:10896 c:8 v:1688
2004-06-24 14:17
집에 남아있는 아가들 #2...

잔산과
h:8054 c:1 v:1626
2009-04-25 12:16
The Larva

청실과
h:9512 c:4 v:1625
2008-07-28 10:12
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9708 c:2 v:1604
2004-03-20 09:34
넉점박이잠자리

잠자리과
h:9369 c:2 v:1558
2004-03-21 21:33
탈피각인데요.. 알아볼 수 있을지요?
차명희
측범과
h:9650 c:2 v:1557
2008-06-20 15:35
무슨 잠자리유충 인가요?
박지훈
측범과
h:9597 c:3 v:1493
2005-10-01 17:17
투명곤충-II

청실과
h:9160 c:4 v:1491
2008-07-22 10:16
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8688 c:3 v:1491
2009-01-03 22:10
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9312 c:7 v:1485
2004-02-15 20:07
날개띠좀의 탈피각과 우화

잠자리과
h:8424 c:1 v:1483
2008-07-25 15:12
중간밀잠자리

잠자리과
h:9372 c:1 v:1477
2004-03-20 09:43
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:9632 c:4 v:1464
2008-03-24 10:36
산잠자리

잔산과
h:8889 c:5 v:1455
2004-06-04 10:53
큰밀잠자리

잠자리과
h:9187 v:1441
2004-04-13 10:27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by DQ