Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
오늘 드디어 미세하나마 그차이를 발견....
약 10여마리 비교해 본 결과 같은 이치이어서 구별점으로 삼아도 될듯싶네요

       
제목: 왕과 먹줄

왕잠과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2004-03-07 17:34
조회수: 10432 / 추천수: 1843


kingbeet640.jpg (108.6 KB)
kingbeet.jpg (245.3 KB)
1   2004-03-07 17:45:23
위으 사진은 각기 4마리의 다른 왕잠 먹줄의 사진입니다.

1. 아랫입술의 작은집게이빨이 왕잠은 각이 직각으로 구부러진 사각형태
먹줄은 밋밋한 각으로 약간 뽀족하고
2. 이빨밑의 홈이 왕잠은 넓고 먹줄은 쫍고
3.그 홈이 시작되는 부분과 눈옆의 잇몸(?)까지 연결된 선이 왕잠은 직선으로 오다가 휘어지나 먹줄은 완만한 곡선형태...
2   2004-03-07 17:45:48
스크린샷은 눌러 크게 볼수 있습니다
3   2004-03-07 21:43:21
아, 그렇군요. 사진을 보니 분명하군요.
집에 있는 것들을 살펴 봐야 겠어요.
4   2004-03-08 14:57:47
오우...그간 멋진사진이 올라왔네요...누님집에서 잠시 가있는동안...^^
5 한지훈   2009-02-12 21:24:10 [삭제]
좋은글 잘보고갑니다^^ 책에서도 봣지만 역시 신기하네요^^
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (85)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
왕과 먹줄

왕잠과
h:10432 c:5 v:1843
2004-03-07 17:34
밀잠자리 유충

잠자리과
h:10045 v:1788
2004-03-19 15:33
또 유충

청실과
h:10005 c:6 v:1767
2007-06-21 09:18
장수잠자리유충

장수과
h:10729 c:1 v:1758
2004-05-06 09:33
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10669 v:1693
2004-03-20 09:41
서울의 장수잠자리

장수과
h:10896 c:8 v:1688
2004-06-24 14:17
집에 남아있는 아가들 #2...

잔산과
h:8054 c:1 v:1626
2009-04-25 12:16
The Larva

청실과
h:9512 c:4 v:1625
2008-07-28 10:12
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9708 c:2 v:1604
2004-03-20 09:34
넉점박이잠자리

잠자리과
h:9370 c:2 v:1558
2004-03-21 21:33
탈피각인데요.. 알아볼 수 있을지요?
차명희
측범과
h:9650 c:2 v:1557
2008-06-20 15:35
무슨 잠자리유충 인가요?
박지훈
측범과
h:9597 c:3 v:1493
2005-10-01 17:17
투명곤충-II

청실과
h:9161 c:4 v:1491
2008-07-22 10:16
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8689 c:3 v:1491
2009-01-03 22:10
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9312 c:7 v:1485
2004-02-15 20:07
날개띠좀의 탈피각과 우화

잠자리과
h:8424 c:1 v:1483
2008-07-25 15:12
중간밀잠자리

잠자리과
h:9372 c:1 v:1477
2004-03-20 09:43
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:9632 c:4 v:1464
2008-03-24 10:36
산잠자리

잔산과
h:8889 c:5 v:1455
2004-06-04 10:53
큰밀잠자리

잠자리과
h:9188 v:1441
2004-04-13 10:27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
    
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by DQ