Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

얘가 우점종인 곳도 있군요...@_@"""
       
제목: 영월에는...

측범과


사진가: * http://blog.paran.com/dragonflies

등록일: 2011-10-03 02:34
조회수: 6083 / 추천수: 1027


DSC_8896_s.jpg (304.8 KB)
1 호도나무   2011-10-03 16:17:00
얘들은 생김새가 정말 이국적이긴한데 출현시기가 너무 짧아서 보기가 참.....
지역마다 출현시기가 조금씩 차이가 나더군요...
2   2011-10-03 21:00:13
한 때는 얘도 속을 많이 썩혔는데.....
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (85)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
탈피각인데요.. 알아볼 수 있을지요?
차명희
측범과
h:9519 c:2 v:1507
2008-06-20 15:35
무슨 잠자리유충 인가요?
박지훈
측범과
h:9464 c:3 v:1448
2005-10-01 17:17
어리장수의 호흡

측범과
h:8901 v:1351
2004-06-19 10:47
어리장수잠자리

측범과
h:8615 v:1257
2004-05-14 09:13
가시측범

측범과
h:8200 v:1306
2004-05-14 09:18
마아키

측범과
h:7989 c:2 v:1227
2008-07-31 23:42
안경재비측범

측범과
h:7930 c:2 v:1142
2004-08-17 23:41
흐리고 바람부니까~

측범과
h:7912 c:1 v:1140
2008-11-18 00:52
이거 뭐에요?
철써기
측범과
h:7602 c:3 v:1141
2008-07-29 20:11
유충
테러리스트
측범과
h:7139 c:2 v:1011
2009-04-28 09:29
집 어항에 남아있는 아가들 #1...

측범과
h:6938 c:2 v:1083
2009-04-25 12:14
어리장수잠자리 수채

측범과
h:6852 c:1 v:1030
2009-10-19 21:49
마아키측범잠자리(Anisogomphus maacki)

측범과
h:6613 c:1 v:1020
2010-05-23 16:46
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:6322 c:2 v:1034
2010-03-16 19:14
자루측범잠자리(Burmagomphus collaris)

측범과
h:6142 c:3 v:1076
2011-02-21 22:06
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:6105 c:2 v:1055
2011-03-01 23:56
영월에는...

측범과
h:6083 c:2 v:1027
2011-10-03 02:34
둘 다 같은종인가요?

측범과
h:6069 c:1 v:1032
2011-03-14 22:47
쇠측범잠자리(Davidius lunatus)

측범과
h:6037 c:1 v:976
2010-04-06 18:57
노란측범잠자리

측범과
h:6027 c:1 v:981
2011-03-14 23:13
1   2   3  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ