Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

열심히 찾아서 발견은 했는데 죽은녀석만 나오네요.
       
제목: 자루측범잠자리(Burmagomphus collaris)

측범과


사진가: * http://blog.naver.com/wingdragon3

등록일: 2011-02-21 22:06
조회수: 6649 / 추천수: 1275


크기변환_DSC_0886.JPG (220.9 KB)
1   2011-02-22 20:56:35
자루측범...잘 찾기 힘든 녀석인데.....역시..잘 찾는군요.
유충은 3월말 지나서 찾는 것이 가장 좋은...^^
2   2011-02-23 16:02:16
얼어죽었는지 아니면 ...
3   2011-02-28 15:38:02
아.. 이놈이 자루측범인가요...;; 지난주 흑천갔을때 노란측범들 사이에 한마리가 껴있던데..;;; 집에와서 하루만에 죽어버렸어요 ㅠㅠㅠ
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (85)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
탈피각인데요.. 알아볼 수 있을지요?
차명희
측범과
h:9929 c:2 v:1659
2008-06-20 15:35
무슨 잠자리유충 인가요?
박지훈
측범과
h:9867 c:3 v:1597
2005-10-01 17:17
어리장수의 호흡

측범과
h:9346 v:1524
2004-06-19 10:47
어리장수잠자리

측범과
h:9052 v:1418
2004-05-14 09:13
가시측범

측범과
h:8631 v:1457
2004-05-14 09:18
마아키

측범과
h:8502 c:2 v:1419
2008-07-31 23:42
흐리고 바람부니까~

측범과
h:8400 c:1 v:1326
2008-11-18 00:52
안경재비측범

측범과
h:8350 c:2 v:1299
2004-08-17 23:41
이거 뭐에요?
철써기
측범과
h:8029 c:3 v:1286
2008-07-29 20:11
유충
테러리스트
측범과
h:7586 c:2 v:1163
2009-04-28 09:29
집 어항에 남아있는 아가들 #1...

측범과
h:7409 c:2 v:1260
2009-04-25 12:14
어리장수잠자리 수채

측범과
h:7300 c:1 v:1189
2009-10-19 21:49
마아키측범잠자리(Anisogomphus maacki)

측범과
h:7120 c:1 v:1207
2010-05-23 16:46
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:6836 c:2 v:1222
2010-03-16 19:14
자루측범잠자리(Burmagomphus collaris)

측범과
h:6649 c:3 v:1275
2011-02-21 22:06
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:6638 c:2 v:1251
2011-03-01 23:56
쇠측범잠자리(Davidius lunatus)

측범과
h:6552 c:1 v:1153
2010-04-06 18:57
영월에는...

측범과
h:6552 c:2 v:1197
2011-10-03 02:34
둘 다 같은종인가요?

측범과
h:6493 c:1 v:1188
2011-03-14 22:47
노란측범잠자리

측범과
h:6453 c:1 v:1148
2011-03-14 23:13
1   2   3  
    
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by DQ