Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
검은애들은 쇠측범이 확실한거같은데 초록빛이 나는 애들은 뭔지 모르겠네요..;; 같은종인지
       
제목: 둘 다 같은종인가요?

측범과


사진가:

등록일: 2011-03-14 22:47
조회수: 6004 / 추천수: 1009


DSC_1224.JPG (28.0 KB)
DSC_1229.JPG (32.4 KB)
1   2011-03-15 16:23:03
걍 서식 환경에 따른 색변이 즉 보호색
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (53)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
어리장수잠자리

측범과
h:8545 v:1240
2004-05-14 09:13
가시측범

측범과
h:8139 v:1282
2004-05-14 09:18
어리장수의 호흡

측범과
h:8827 v:1326
2004-06-19 10:47
안경재비측범

측범과
h:7869 c:2 v:1119
2004-08-17 23:41
무슨 잠자리유충 인가요?
박지훈
측범과
h:9386 c:3 v:1424
2005-10-01 17:17
이거 뭐에요?
철써기
측범과
h:7535 c:3 v:1113
2008-07-29 20:11
마아키

측범과
h:7899 c:2 v:1193
2008-07-31 23:42
탈피각인데요.. 알아볼 수 있을지요?
차명희
측범과
h:9443 c:2 v:1481
2008-06-20 15:35
흐리고 바람부니까~

측범과
h:7822 c:1 v:1106
2008-11-18 00:52
집 어항에 남아있는 아가들 #1...

측범과
h:6848 c:2 v:1060
2009-04-25 12:14
유충
테러리스트
측범과
h:7078 c:2 v:986
2009-04-28 09:29
어리장수잠자리 수채

측범과
h:6778 c:1 v:1000
2009-10-19 21:49
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:6234 c:2 v:998
2010-03-16 19:14
쇠측범잠자리(Davidius lunatus)

측범과
h:5959 c:1 v:947
2010-04-06 18:57
무슨측범인지요...

측범과
h:5476 c:1 v:894
2010-04-20 13:45
마아키측범잠자리(Anisogomphus maacki)

측범과
h:6540 c:1 v:994
2010-05-23 16:46
자루측범잠자리(Burmagomphus collaris)

측범과
h:6074 c:3 v:1056
2011-02-21 22:06
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:6014 c:2 v:1013
2011-03-01 23:56
둘 다 같은종인가요?

측범과
h:6004 c:1 v:1009
2011-03-14 22:47
노란측범잠자리

측범과
h:5960 c:1 v:948
2011-03-14 23:13
1   2   3  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ