Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
^^;; 니콘 105vr매크로렌즈 샀습니다
       
제목: 가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과


사진가: * http://blog.naver.com/wingdragon3

등록일: 2010-03-16 19:14
조회수: 6232 / 추천수: 998


크기변환_DSC_1846.JPG (193.6 KB)
사본 -DSC_1846.jpg (153.4 KB)
1   2010-03-17 07:44:22
축하해요..^^ 좋은 사진 많이 찍으실 수 있겠네요..
저는 어제 dslr 가방이 도착했습니다...
근데 제가 산 마크로 렌즈 SONY 100M Macro F2.8... 집에서 테스트를 해보니..경통이 튀어나왔다 들어갔다 하네요..
단렌즈는 늘어나고 줄어들지 않는 렌즈로 알고 있었는데....쇼킹했답니다.-_-+
줌렌즈만 늘어나고 줄어드는 줄 알았는데.... 단렌즈도 와따가따 하니...
2   2010-03-17 09:07:49
105mm가 곤충사진에서는 가장 많이 쓰이고 가장 훌륭한 렌즈로 정평 나 있습니다.
멋찐 출사 기원합니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (53)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
어리장수잠자리

측범과
h:8541 v:1240
2004-05-14 09:13
가시측범

측범과
h:8137 v:1282
2004-05-14 09:18
어리장수의 호흡

측범과
h:8819 v:1324
2004-06-19 10:47
안경재비측범

측범과
h:7867 c:2 v:1119
2004-08-17 23:41
무슨 잠자리유충 인가요?
박지훈
측범과
h:9383 c:3 v:1424
2005-10-01 17:17
이거 뭐에요?
철써기
측범과
h:7532 c:3 v:1113
2008-07-29 20:11
마아키

측범과
h:7897 c:2 v:1193
2008-07-31 23:42
탈피각인데요.. 알아볼 수 있을지요?
차명희
측범과
h:9439 c:2 v:1481
2008-06-20 15:35
흐리고 바람부니까~

측범과
h:7821 c:1 v:1105
2008-11-18 00:52
집 어항에 남아있는 아가들 #1...

측범과
h:6845 c:2 v:1060
2009-04-25 12:14
유충
테러리스트
측범과
h:7076 c:2 v:986
2009-04-28 09:29
어리장수잠자리 수채

측범과
h:6773 c:1 v:1000
2009-10-19 21:49
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:6232 c:2 v:998
2010-03-16 19:14
쇠측범잠자리(Davidius lunatus)

측범과
h:5956 c:1 v:947
2010-04-06 18:57
무슨측범인지요...

측범과
h:5473 c:1 v:893
2010-04-20 13:45
마아키측범잠자리(Anisogomphus maacki)

측범과
h:6539 c:1 v:994
2010-05-23 16:46
자루측범잠자리(Burmagomphus collaris)

측범과
h:6071 c:3 v:1056
2011-02-21 22:06
가시측범잠자리(Trigomphus citimus)

측범과
h:6011 c:2 v:1013
2011-03-01 23:56
둘 다 같은종인가요?

측범과
h:6003 c:1 v:1009
2011-03-14 22:47
노란측범잠자리

측범과
h:5958 c:1 v:948
2011-03-14 23:13
1   2   3  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ