Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
산 초입에 있는 웅덩이에서 본 것입니다. 부탁합니다.
       
제목: Polycanthgina melanictera

왕잠과


사진가: 새벽들

등록일: 2009-04-19 07:44
조회수: 7075 / 추천수: 1055


왕잠애0418-4-4=.jpg (34.2 KB)
왕잠애0418-1-2=.jpg (43.6 KB)
1   2009-04-19 16:36:56
황줄왕잠자리입니다.
2 새벽들   2009-04-19 19:56:59
감사합니다.
3   2009-04-19 22:10:30
지송 참별박이인것같네요^^
양해 부탁드립니다^^
4   2009-04-19 22:10:47
용인에 황줄이라... 이거 원;;;
5   2009-04-19 22:25:29
참별인지 황줄인지... 애라, 모르겠다. 전 도깨비에 한표입니다^^*
6   2009-04-19 22:37:34
아랫입술에 찌꺼기가 약간 껴서 그렇치 황줄임, 더 자세히 보자면 옆가시의 모양과 크기 형태는 황줄이외 저러한 것이 없음,,
7   2009-04-19 23:59:19
처음에 분명 황줄인데 ㅋㅋ...
천추태후보고 오니 자사님이 동정해주셨네요^^
광수아저씨 조금만 늦게 보시지^^
용인이라는 지역적 특성과 찌꺼기 낀 터 때문에 잠시 오인했네요
천추태후보구 모아둔 사진자료보고 지대로 동정해서 적을려구 했는데
한발 늦었네요^^
잠자리 유충동정은 이제 완벽하다 생각했는데 ㅋㅋ
자존심에 상처를 입었습니다^^
9   2009-04-20 11:05:23
흠...황줄이...가까운 곳에 있었네요. ^^;
10   2009-04-22 11:08:10
용인 처인구쪽은 가볼만한 곳이 많을 껍니다. 한남정맥이 통과하고 있어 곤지암쪽의 산세도 좋구 경안천 인근 산림에서 흘러나오는 개울도 많습니다.
게다가 농경지까지 풍부하니 -_-
저도 초부리 계곡에서 어리장수 유충과 참별로 추정되는 녀석을 목격한바 있네요
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
왕과 먹줄

왕잠과
h:10211 c:5 v:1760
2004-03-07 17:34
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10452 v:1619
2004-03-20 09:41
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9486 c:2 v:1525
2004-03-20 09:34
도꺠비 왕잠자리 수채
들꽃지기
왕잠과
h:8167 c:6 v:1453
2009-06-22 21:10
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8486 c:3 v:1410
2009-01-03 22:10
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9092 c:7 v:1401
2004-02-15 20:07
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:9418 c:4 v:1386
2008-03-24 10:36
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:9148 c:2 v:1308
2004-06-04 11:01
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:10233 c:6 v:1280
2004-02-24 09:48
먹줄왕잠유충..

왕잠과
h:7807 c:3 v:1181
2008-07-21 11:10
한국개미허리왕잠자리(Boyeria jamjari)

왕잠과
h:6268 c:3 v:1145
2011-11-03 21:14
물속의 왕

왕잠과
h:8588 c:6 v:1143
2008-03-17 12:50
수채 동정 부탁드립니다
정민규
왕잠과
h:5396 c:2 v:1116
2011-10-20 01:06
근처 연못에서 물을 퍼내길래~

왕잠과
h:8152 c:3 v:1097
2008-11-07 02:13
예쁜거 건져왔어요~^_^

왕잠과
h:7967 c:2 v:1088
2008-07-24 02:32
The predater!

왕잠과
h:8245 c:5 v:1088
2008-10-20 10:12
먹줄이겠군요..

왕잠과
h:7074 c:3 v:1075
2009-05-06 23:21
Boyeria maclachlani
테러리스트
왕잠과
h:7201 c:4 v:1067
2009-05-05 15:44
전부 먹줄왕잠자리 애벌레 같은데,...맞나요?
새벽들
왕잠과
h:5681 c:6 v:1061
2011-03-14 22:07
Polycanthgina melanictera
새벽들
왕잠과
h:7075 c:10 v:1055
2009-04-19 07:44
1   2   3   4   5  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ