Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
육식동물의 본능이 보여집니다.
       
제목: The predater!

왕잠과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2008-10-20 10:12
조회수: 8244 / 추천수: 1088


1jasa105_26771024_1.jpg (265.5 KB)
1jasa105_267710241_2.jpg (234.0 KB)
1   2008-10-20 16:16:18
영화에 나오는 딱 그넘같아요.....
2   2008-10-20 16:42:40
포스가 장난 아니네요. 근처 먹이감을 노리는듯한 포스......^^
잘 담으셨습니다. ^^
3   2008-10-20 18:14:37
먹성좋은 먹줄왕인가요? 욘석들 1자 어항에 5마리만 있음 어항에 송사리가 초토화 된다는...ㄷㄷㄷ애 어른 안가리고
길이 2센티만 넘기 시작하는 순간 그때부터 젖땐 애들마냥 송사리 공격하기 시작하는데 감당이 안되요..;;;
4   2008-10-20 19:56:07
우와 정말 포스넘치는 사진입니다.강렬한 인상을 받았습니다.ㅡㅜ
5 짱구   2008-11-16 19:46:14 [삭제]
너무크다
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
왕과 먹줄

왕잠과
h:10209 c:5 v:1760
2004-03-07 17:34
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10452 v:1619
2004-03-20 09:41
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9484 c:2 v:1525
2004-03-20 09:34
도꺠비 왕잠자리 수채
들꽃지기
왕잠과
h:8167 c:6 v:1453
2009-06-22 21:10
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8486 c:3 v:1410
2009-01-03 22:10
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9092 c:7 v:1401
2004-02-15 20:07
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:9416 c:4 v:1385
2008-03-24 10:36
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:9147 c:2 v:1308
2004-06-04 11:01
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:10231 c:6 v:1280
2004-02-24 09:48
먹줄왕잠유충..

왕잠과
h:7805 c:3 v:1179
2008-07-21 11:10
한국개미허리왕잠자리(Boyeria jamjari)

왕잠과
h:6267 c:3 v:1145
2011-11-03 21:14
물속의 왕

왕잠과
h:8587 c:6 v:1143
2008-03-17 12:50
수채 동정 부탁드립니다
정민규
왕잠과
h:5395 c:2 v:1115
2011-10-20 01:06
근처 연못에서 물을 퍼내길래~

왕잠과
h:8151 c:3 v:1097
2008-11-07 02:13
The predater!

왕잠과
h:8244 c:5 v:1088
2008-10-20 10:12
예쁜거 건져왔어요~^_^

왕잠과
h:7966 c:2 v:1087
2008-07-24 02:32
먹줄이겠군요..

왕잠과
h:7070 c:3 v:1072
2009-05-06 23:21
Boyeria maclachlani
테러리스트
왕잠과
h:7199 c:4 v:1066
2009-05-05 15:44
전부 먹줄왕잠자리 애벌레 같은데,...맞나요?
새벽들
왕잠과
h:5681 c:6 v:1061
2011-03-14 22:07
Polycanthgina melanictera
새벽들
왕잠과
h:7075 c:10 v:1055
2009-04-19 07:44
1   2   3   4   5  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ