Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

요즘 한창 배불리는 시절입니다.
조만간 야외에서 볼 수 있겠네요.
저는 한해의 농사 막바지에 있습니다.......
       
제목: 물속의 왕

왕잠과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2008-03-17 12:50
조회수: 8575 / 추천수: 1142


2ladr803_8673.jpg (198.1 KB)
1   2008-03-17 14:38:18
올해 농사가 풍년이 되기를 기원하겠습니다.
2   2008-03-17 21:18:24
맛있겠당 파이팅입니다.
3   2008-03-18 22:43:51
어미 노릇 하시느라 바쁘시겠네요..^-^
4   2008-03-19 00:02:05
올한해도 좋은 결실 얻으시길.....
사냥하는 장면도 멋지네요. ^^
5   2008-03-25 01:24:13
저놈들 그좋은 생선회를 먹는군요 ㅎㅎㅎ
6 ㅁㄴㅇㄹ   2010-07-09 20:49:05 [삭제]
맨처음에 물고기가 뿔인줄 알았음 ㅋㅋ
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
왕과 먹줄

왕잠과
h:10196 c:5 v:1752
2004-03-07 17:34
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10438 v:1612
2004-03-20 09:41
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9471 c:2 v:1519
2004-03-20 09:34
도꺠비 왕잠자리 수채
들꽃지기
왕잠과
h:8151 c:6 v:1451
2009-06-22 21:10
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8469 c:3 v:1408
2009-01-03 22:10
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9080 c:7 v:1397
2004-02-15 20:07
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:9401 c:4 v:1380
2008-03-24 10:36
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:9133 c:2 v:1304
2004-06-04 11:01
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:10210 c:6 v:1280
2004-02-24 09:48
먹줄왕잠유충..

왕잠과
h:7787 c:3 v:1179
2008-07-21 11:10
물속의 왕

왕잠과
h:8575 c:6 v:1142
2008-03-17 12:50
한국개미허리왕잠자리(Boyeria jamjari)

왕잠과
h:6250 c:3 v:1139
2011-11-03 21:14
수채 동정 부탁드립니다
정민규
왕잠과
h:5381 c:2 v:1113
2011-10-20 01:06
근처 연못에서 물을 퍼내길래~

왕잠과
h:8136 c:3 v:1097
2008-11-07 02:13
The predater!

왕잠과
h:8228 c:5 v:1088
2008-10-20 10:12
예쁜거 건져왔어요~^_^

왕잠과
h:7951 c:2 v:1087
2008-07-24 02:32
먹줄이겠군요..

왕잠과
h:7053 c:3 v:1071
2009-05-06 23:21
Boyeria maclachlani
테러리스트
왕잠과
h:7183 c:4 v:1066
2009-05-05 15:44
전부 먹줄왕잠자리 애벌레 같은데,...맞나요?
새벽들
왕잠과
h:5666 c:6 v:1059
2011-03-14 22:07
Polycanthgina melanictera
새벽들
왕잠과
h:7060 c:10 v:1055
2009-04-19 07:44
1   2   3   4   5  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ