Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

무슨 수채일까요././.?
화질이 구린데 동정 가능할까요..?
도깨비인지 참별인지 많이 햇갈립니다
이녀석 말고도 같이 나온녀석이 먹줄하고 왕잠 수채밖에 없네요 일딴 연못 규모도 작고요
       
제목: 수채 동정 부탁드립니다

왕잠과


사진가: 정민규

등록일: 2011-10-20 01:06
조회수: 5412 / 추천수: 1118


sss.jpg (46.4 KB)
1   2011-10-20 09:30:43
황줄이네. 아랫입술을 보면 쉽게 구분할 수 있어
2 부채장수   2011-10-30 21:01:46
엌,,,, 여기에 계셨구낭... 안녕하세요? ^^
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (85)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
왕과 먹줄

왕잠과
h:10241 c:5 v:1760
2004-03-07 17:34
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10478 v:1621
2004-03-20 09:41
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9515 c:2 v:1529
2004-03-20 09:34
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8508 c:3 v:1412
2009-01-03 22:10
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9123 c:7 v:1402
2004-02-15 20:07
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:9445 c:4 v:1386
2008-03-24 10:36
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:9181 c:2 v:1310
2004-06-04 11:01
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:10278 c:6 v:1281
2004-02-24 09:48
먹줄왕잠유충..

왕잠과
h:7829 c:3 v:1183
2008-07-21 11:10
한국개미허리왕잠자리(Boyeria jamjari)

왕잠과
h:6303 c:3 v:1160
2011-11-03 21:14
물속의 왕

왕잠과
h:8599 c:6 v:1145
2008-03-17 12:50
수채 동정 부탁드립니다
정민규
왕잠과
h:5412 c:2 v:1118
2011-10-20 01:06
근처 연못에서 물을 퍼내길래~

왕잠과
h:8170 c:3 v:1098
2008-11-07 02:13
The predater!

왕잠과
h:8261 c:5 v:1090
2008-10-20 10:12
예쁜거 건져왔어요~^_^

왕잠과
h:7980 c:2 v:1088
2008-07-24 02:32
먹줄이겠군요..

왕잠과
h:7100 c:3 v:1079
2009-05-06 23:21
Boyeria maclachlani
테러리스트
왕잠과
h:7214 c:4 v:1069
2009-05-05 15:44
전부 먹줄왕잠자리 애벌레 같은데,...맞나요?
새벽들
왕잠과
h:5699 c:6 v:1063
2011-03-14 22:07
무슨 왕잠자리 수채인가요?
들꽃지기
왕잠과
h:7379 c:2 v:1060
2009-06-25 17:34
Polycanthgina melanictera
새벽들
왕잠과
h:7095 c:10 v:1057
2009-04-19 07:44
1   2   3   4   5  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ