Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
3
산 절개지 물이 고인 곳에서 본 것입니다. 부탁합니다.
            
제목: 전부 먹줄왕잠자리 애벌레 같은데,...맞나요?

왕잠과


사진가: 새벽들

등록일: 2011-03-14 22:07
조회수: 5681 / 추천수: 1061


왕잠1=.JPG (116.5 KB)
왕잠2=.JPG (102.8 KB)

More files(1)...
1 김종문   2011-03-14 22:23:45 [삭제]
1분은 참별박이왕잠자리이고 나머지는 먹줄 같아 보입니다. 서식지가 같은 곳이라면 먹줄 99%...
2   2011-03-14 22:24:08
첫번째는 황줄이 아닐까요??ㅎㅎ 조심스레 찍어봅니다 ㅎㅎ
4   2011-03-15 01:12:54
자 찍기 시간인가요~~
1.참별 2.먹줄 3.왕잠
5 새벽들   2011-03-15 10:34:36 [삭제]
구분하기가 참 어렵군요. 모두 같은 곳에서 채집한 것입니다. 감사드립니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
          
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
왕과 먹줄

왕잠과
h:10211 c:5 v:1760
2004-03-07 17:34
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10452 v:1619
2004-03-20 09:41
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9486 c:2 v:1525
2004-03-20 09:34
도꺠비 왕잠자리 수채
들꽃지기
왕잠과
h:8167 c:6 v:1453
2009-06-22 21:10
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8486 c:3 v:1410
2009-01-03 22:10
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9093 c:7 v:1401
2004-02-15 20:07
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:9418 c:4 v:1386
2008-03-24 10:36
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:9148 c:2 v:1308
2004-06-04 11:01
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:10233 c:6 v:1280
2004-02-24 09:48
먹줄왕잠유충..

왕잠과
h:7808 c:3 v:1181
2008-07-21 11:10
한국개미허리왕잠자리(Boyeria jamjari)

왕잠과
h:6268 c:3 v:1145
2011-11-03 21:14
물속의 왕

왕잠과
h:8588 c:6 v:1143
2008-03-17 12:50
수채 동정 부탁드립니다
정민규
왕잠과
h:5396 c:2 v:1116
2011-10-20 01:06
근처 연못에서 물을 퍼내길래~

왕잠과
h:8152 c:3 v:1097
2008-11-07 02:13
예쁜거 건져왔어요~^_^

왕잠과
h:7967 c:2 v:1088
2008-07-24 02:32
The predater!

왕잠과
h:8245 c:5 v:1088
2008-10-20 10:12
먹줄이겠군요..

왕잠과
h:7074 c:3 v:1075
2009-05-06 23:21
Boyeria maclachlani
테러리스트
왕잠과
h:7201 c:4 v:1067
2009-05-05 15:44
전부 먹줄왕잠자리 애벌레 같은데,...맞나요?
새벽들
왕잠과
h:5681 c:6 v:1061
2011-03-14 22:07
Polycanthgina melanictera
새벽들
왕잠과
h:7076 c:10 v:1055
2009-04-19 07:44
1   2   3   4   5  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ