Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

우화시기가 가까와 오면 얼굴을 물밖으로 내밀고 수면 호흡을 합니다.


*
       
제목: 먹줄왕수면호흡

왕잠과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2004-03-20 09:34
조회수: 9485 / 추천수: 1525


nigrofasciatuslarva.jpg (76.1 KB)
1 정민규   2009-06-25 15:15:47
져기요 죄송한데 잠자리 유충 사욱할때 여과기 필요없나요??
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
왕과 먹줄

왕잠과
h:10209 c:5 v:1760
2004-03-07 17:34
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10452 v:1619
2004-03-20 09:41
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9485 c:2 v:1525
2004-03-20 09:34
도꺠비 왕잠자리 수채
들꽃지기
왕잠과
h:8167 c:6 v:1453
2009-06-22 21:10
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8486 c:3 v:1410
2009-01-03 22:10
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9092 c:7 v:1401
2004-02-15 20:07
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:9417 c:4 v:1385
2008-03-24 10:36
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:9148 c:2 v:1308
2004-06-04 11:01
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:10231 c:6 v:1280
2004-02-24 09:48
먹줄왕잠유충..

왕잠과
h:7805 c:3 v:1179
2008-07-21 11:10
한국개미허리왕잠자리(Boyeria jamjari)

왕잠과
h:6267 c:3 v:1145
2011-11-03 21:14
물속의 왕

왕잠과
h:8587 c:6 v:1143
2008-03-17 12:50
수채 동정 부탁드립니다
정민규
왕잠과
h:5395 c:2 v:1115
2011-10-20 01:06
근처 연못에서 물을 퍼내길래~

왕잠과
h:8151 c:3 v:1097
2008-11-07 02:13
The predater!

왕잠과
h:8245 c:5 v:1088
2008-10-20 10:12
예쁜거 건져왔어요~^_^

왕잠과
h:7966 c:2 v:1087
2008-07-24 02:32
먹줄이겠군요..

왕잠과
h:7070 c:3 v:1072
2009-05-06 23:21
Boyeria maclachlani
테러리스트
왕잠과
h:7199 c:4 v:1066
2009-05-05 15:44
전부 먹줄왕잠자리 애벌레 같은데,...맞나요?
새벽들
왕잠과
h:5681 c:6 v:1061
2011-03-14 22:07
Polycanthgina melanictera
새벽들
왕잠과
h:7075 c:10 v:1055
2009-04-19 07:44
1   2   3   4   5  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ