Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

이제 어항도 조금씩 다시 채워야겠네요...ㅋ

어디서 묻어왔는지 몸길이 2mm가 채 안되는 아가 하나 발견...

얘는 다 크려면 2년 걸리려나요...ㅋㅋㅋ
       
제목: 방학 시작!!

왕잠과


사진가: * http://blog.paran.com/dragonflies

등록일: 2009-06-27 10:44
조회수: 6445 / 추천수: 974


DSC_0538_s.jpg (496.5 KB)
1   2009-06-27 11:03:06
방학~~~
크~~
근데 욘석은 죽이지 말고 먹이도 좀 특별히 신경써주삼~~
2   2009-06-29 19:02:46
헉 욘석은....
3   2009-06-29 19:03:18
이만할때는 물벼룩을...
4   2009-07-04 20:33:24
올해는 도깨비가 여기 저기서 보이는 군요...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (85)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10476 v:1620
2004-03-20 09:41
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:10274 c:6 v:1280
2004-02-24 09:48
왕과 먹줄

왕잠과
h:10240 c:5 v:1760
2004-03-07 17:34
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9513 c:2 v:1529
2004-03-20 09:34
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:9444 c:4 v:1386
2008-03-24 10:36
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:9177 c:2 v:1310
2004-06-04 11:01
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9121 c:7 v:1402
2004-02-15 20:07
물속의 왕

왕잠과
h:8599 c:6 v:1144
2008-03-17 12:50
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8508 c:3 v:1411
2009-01-03 22:10
The predater!

왕잠과
h:8259 c:5 v:1090
2008-10-20 10:12
근처 연못에서 물을 퍼내길래~

왕잠과
h:8170 c:3 v:1098
2008-11-07 02:13
예쁜거 건져왔어요~^_^

왕잠과
h:7978 c:2 v:1088
2008-07-24 02:32
먹줄왕잠유충..

왕잠과
h:7825 c:3 v:1182
2008-07-21 11:10
무슨 왕잠자리 수채인가요?
들꽃지기
왕잠과
h:7378 c:2 v:1059
2009-06-25 17:34
Boyeria maclachlani
테러리스트
왕잠과
h:7213 c:4 v:1068
2009-05-05 15:44
먹줄이겠군요..

왕잠과
h:7098 c:3 v:1079
2009-05-06 23:21
Polycanthgina melanictera
새벽들
왕잠과
h:7092 c:10 v:1057
2009-04-19 07:44
Polycanthgina melanictera
테러리스트
왕잠과
h:6967 c:4 v:1046
2009-05-05 15:38
방학 시작!!

왕잠과
h:6445 c:4 v:974
2009-06-27 10:44
한국개미허리왕잠자리(Boyeria jamjari)

왕잠과
h:6301 c:3 v:1159
2011-11-03 21:14
1   2   3   4   5  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ