Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

왕잠자리종류 수채인데 누구인가요?
            
제목: 도꺠비 왕잠자리 수채

왕잠과


사진가: 들꽃지기

등록일: 2009-06-22 21:10
조회수: 8150 / 추천수: 1451


DSCN7832.JPG (633.7 KB)
1   2009-06-22 22:27:48
도깨비왕잠자리 입니다.^&
수조에 조금 더 사육하면 독특한 문양의 왕잠자리를 볼 수 있습니다.
2   2009-06-22 23:29:24
혹시 부채장수 유충 사육하시는분 사진좀 올려 주세요...
어리장수 유충처럼 독특하게 생긴 놈중에 하나죠... 저도 본지가 좀 오래됐습니다.
제가 사육할 당시엔 측범종류인걸 몰라서 나뭇가지만 꽂아놓아 우화에도 실패했었죠...
연두색의 부채장수 수채...키우는분 계신가요? ^^
3 들꽃지기   2009-06-23 01:20:54 [삭제]
jasa 님 감사합니다. 그냥 왕잠자리 유충 하고 말았을텐데 덕분에 정확한 이름을 찾았네요. 아침에 아이들 생태교육을 위해 채집했다 다시 놓아준 녀석입니다. 다시 한 번 찾으러 가 보아야겠네요. 그런데 수채를 기르려면 기본조건들을 어떻게 맞춰주어야 하나요? 산소공급, 먹이 등등...
6 들꽃지기   2009-06-23 14:47:08 [삭제]
jasa님 감사합니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
          
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10438 v:1612
2004-03-20 09:41
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:10210 c:6 v:1280
2004-02-24 09:48
왕과 먹줄

왕잠과
h:10195 c:5 v:1752
2004-03-07 17:34
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9470 c:2 v:1519
2004-03-20 09:34
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:9401 c:4 v:1380
2008-03-24 10:36
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:9132 c:2 v:1304
2004-06-04 11:01
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9080 c:7 v:1397
2004-02-15 20:07
물속의 왕

왕잠과
h:8575 c:6 v:1142
2008-03-17 12:50
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8469 c:3 v:1408
2009-01-03 22:10
The predater!

왕잠과
h:8226 c:5 v:1088
2008-10-20 10:12
도꺠비 왕잠자리 수채
들꽃지기
왕잠과
h:8150 c:6 v:1451
2009-06-22 21:10
근처 연못에서 물을 퍼내길래~

왕잠과
h:8136 c:3 v:1097
2008-11-07 02:13
예쁜거 건져왔어요~^_^

왕잠과
h:7950 c:2 v:1087
2008-07-24 02:32
먹줄왕잠유충..

왕잠과
h:7787 c:3 v:1179
2008-07-21 11:10
무슨 왕잠자리 수채인가요?
들꽃지기
왕잠과
h:7351 c:2 v:1055
2009-06-25 17:34
Boyeria maclachlani
테러리스트
왕잠과
h:7183 c:4 v:1066
2009-05-05 15:44
Polycanthgina melanictera
새벽들
왕잠과
h:7060 c:10 v:1055
2009-04-19 07:44
먹줄이겠군요..

왕잠과
h:7053 c:3 v:1071
2009-05-06 23:21
Polycanthgina melanictera
테러리스트
왕잠과
h:6938 c:4 v:1046
2009-05-05 15:38
방학 시작!!

왕잠과
h:6421 c:4 v:972
2009-06-27 10:44
1   2   3   4   5  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ