Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
3
오다 떠왔는데
무슨 유충 인가요?
       
제목: Polycanthgina melanictera

왕잠과


사진가: 테러리스트

등록일: 2009-05-05 15:38
조회수: 6997 / 추천수: 1060


007.jpg (285.4 KB)
006.jpg (311.4 KB)

More files(1)...
1   2009-05-05 18:23:42
좋은 동네에 사시는 군요... 성숙개체를 곧 보아야 할텐데...^^*
2 테러리스트   2009-05-05 19:09:17
못보게 씨를 말릴까 생각중입니다...ㅎㅎㅎ
3   2009-05-05 22:48:04
용인까지 진출 했으니 조만간 수도권 입성이 기다려짐 @@
4   2009-05-06 09:11:22
이녀석이 그녀석이군요;;
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (85)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10500 v:1624
2004-03-20 09:41
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:10300 c:6 v:1290
2004-02-24 09:48
왕과 먹줄

왕잠과
h:10264 c:5 v:1768
2004-03-07 17:34
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9538 c:2 v:1533
2004-03-20 09:34
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:9471 c:4 v:1396
2008-03-24 10:36
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:9207 c:2 v:1314
2004-06-04 11:01
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9141 c:7 v:1411
2004-02-15 20:07
물속의 왕

왕잠과
h:8633 c:6 v:1154
2008-03-17 12:50
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8534 c:3 v:1424
2009-01-03 22:10
The predater!

왕잠과
h:8276 c:5 v:1095
2008-10-20 10:12
근처 연못에서 물을 퍼내길래~

왕잠과
h:8206 c:3 v:1106
2008-11-07 02:13
예쁜거 건져왔어요~^_^

왕잠과
h:8006 c:2 v:1096
2008-07-24 02:32
먹줄왕잠유충..

왕잠과
h:7851 c:3 v:1190
2008-07-21 11:10
무슨 왕잠자리 수채인가요?
들꽃지기
왕잠과
h:7395 c:2 v:1069
2009-06-25 17:34
Boyeria maclachlani
테러리스트
왕잠과
h:7240 c:4 v:1075
2009-05-05 15:44
먹줄이겠군요..

왕잠과
h:7129 c:3 v:1092
2009-05-06 23:21
Polycanthgina melanictera
새벽들
왕잠과
h:7114 c:10 v:1064
2009-04-19 07:44
Polycanthgina melanictera
테러리스트
왕잠과
h:6997 c:4 v:1060
2009-05-05 15:38
방학 시작!!

왕잠과
h:6481 c:4 v:982
2009-06-27 10:44
한국개미허리왕잠자리(Boyeria jamjari)

왕잠과
h:6344 c:3 v:1171
2011-11-03 21:14
1   2   3   4   5  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ