Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

얼른 가서 바닥에 좋은거 뭐 있나 봤드니만~

말조개와 우렁이에 의외로 얼룩동사리가 득실득실~

얼동이가 잠자리 유충은 다 잡아먹었는지~

한시간 반 둘러보고 달랑 요거 하나 건졌네요~>_<

먹줄같기는 한데~

진흙을 조금 씻어내야 정확히 알아볼 수 있겠죠~
       
제목: 근처 연못에서 물을 퍼내길래~

왕잠과


사진가: * http://blog.paran.com/dragonflies

등록일: 2008-11-07 02:13
조회수: 8135 / 추천수: 1097


DSC_0014_s.JPG (307.8 KB)
1   2008-11-07 07:51:44
사진으로는 머리가 좀 납작해 보이기는 하지만... 지금 계절이라면 거의 먹줄이겠죠...
2   2008-11-07 09:13:19
말조개와 우렁이가 사는 곳이라면 왕잠자리일 확율이 더 높을 듯.....
3 잠자리대공   2009-10-15 21:15:38 [삭제]
얼어죽진 않았나요?
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10438 v:1612
2004-03-20 09:41
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:10209 c:6 v:1280
2004-02-24 09:48
왕과 먹줄

왕잠과
h:10194 c:5 v:1752
2004-03-07 17:34
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9470 c:2 v:1519
2004-03-20 09:34
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:9401 c:4 v:1380
2008-03-24 10:36
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:9131 c:2 v:1304
2004-06-04 11:01
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9079 c:7 v:1397
2004-02-15 20:07
물속의 왕

왕잠과
h:8575 c:6 v:1142
2008-03-17 12:50
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8469 c:3 v:1408
2009-01-03 22:10
The predater!

왕잠과
h:8226 c:5 v:1088
2008-10-20 10:12
도꺠비 왕잠자리 수채
들꽃지기
왕잠과
h:8150 c:6 v:1451
2009-06-22 21:10
근처 연못에서 물을 퍼내길래~

왕잠과
h:8135 c:3 v:1097
2008-11-07 02:13
예쁜거 건져왔어요~^_^

왕잠과
h:7950 c:2 v:1087
2008-07-24 02:32
먹줄왕잠유충..

왕잠과
h:7786 c:3 v:1179
2008-07-21 11:10
무슨 왕잠자리 수채인가요?
들꽃지기
왕잠과
h:7351 c:2 v:1055
2009-06-25 17:34
Boyeria maclachlani
테러리스트
왕잠과
h:7183 c:4 v:1066
2009-05-05 15:44
Polycanthgina melanictera
새벽들
왕잠과
h:7059 c:10 v:1055
2009-04-19 07:44
먹줄이겠군요..

왕잠과
h:7053 c:3 v:1071
2009-05-06 23:21
Polycanthgina melanictera
테러리스트
왕잠과
h:6938 c:4 v:1046
2009-05-05 15:38
방학 시작!!

왕잠과
h:6420 c:4 v:972
2009-06-27 10:44
1   2   3   4   5  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ