Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

..

       
제목: 성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2004-02-24 09:48
조회수: 10274 / 추천수: 1280


eyeto.jpg (65.1 KB)
1 양철산   2004-02-24 16:32:01
우화 하기전엔 유충의몸통에 성충의색깔이 비춰지더군요
산소호흡때문에 머리를빼꼼히 물밖으로 내밀기두하고
2   2004-02-24 18:04:51
정확히 알고 있군요..^^
왕잠자리의 경우 푸르스름한 몸의 색이 보여 집니다..
머리를 내미는 것 역시 물밖으로 나오기 위해 호흡법을 바꾸는 것이지요..^^
3   2004-02-24 21:11:18
성충의 색이 보여지는 건 왕잠자리의 특징인것 같아요..
다른 종에서는 아직 그런 경우를 못 봤거든요..
저는 왕잠자리의 우화시기를 등을 보고 안답니다.
이제 눈을 살펴 보아야겠네요.^^
4   2004-02-26 09:08:31
^^ 유충관찰이 재밌을듯...
5   2004-02-29 19:55:39
이 녀석들은 먹줄인듯...
6 이우주   2004-10-14 09:59:04 [삭제]
외계인같군☞
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (85)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
먹줄왕잠자리

왕잠과
h:10476 v:1620
2004-03-20 09:41
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:10274 c:6 v:1280
2004-02-24 09:48
왕과 먹줄

왕잠과
h:10240 c:5 v:1760
2004-03-07 17:34
먹줄왕수면호흡

왕잠과
h:9513 c:2 v:1529
2004-03-20 09:34
물속의 헌터 (Anax nigrofafasciatus)

왕잠과
h:9444 c:4 v:1386
2008-03-24 10:36
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:9177 c:2 v:1310
2004-06-04 11:01
긴무늬왕잠자리

왕잠과
h:9122 c:7 v:1402
2004-02-15 20:07
물속의 왕

왕잠과
h:8599 c:6 v:1144
2008-03-17 12:50
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:8508 c:3 v:1411
2009-01-03 22:10
The predater!

왕잠과
h:8259 c:5 v:1090
2008-10-20 10:12
근처 연못에서 물을 퍼내길래~

왕잠과
h:8170 c:3 v:1098
2008-11-07 02:13
예쁜거 건져왔어요~^_^

왕잠과
h:7978 c:2 v:1088
2008-07-24 02:32
먹줄왕잠유충..

왕잠과
h:7826 c:3 v:1182
2008-07-21 11:10
무슨 왕잠자리 수채인가요?
들꽃지기
왕잠과
h:7378 c:2 v:1059
2009-06-25 17:34
Boyeria maclachlani
테러리스트
왕잠과
h:7213 c:4 v:1068
2009-05-05 15:44
먹줄이겠군요..

왕잠과
h:7098 c:3 v:1079
2009-05-06 23:21
Polycanthgina melanictera
새벽들
왕잠과
h:7093 c:10 v:1057
2009-04-19 07:44
Polycanthgina melanictera
테러리스트
왕잠과
h:6967 c:4 v:1046
2009-05-05 15:38
방학 시작!!

왕잠과
h:6446 c:4 v:974
2009-06-27 10:44
한국개미허리왕잠자리(Boyeria jamjari)

왕잠과
h:6301 c:3 v:1159
2011-11-03 21:14
1   2   3   4   5  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ