Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

1
2
위는 플라나리아 종류 같고 아래는 날도래 종류 같습니다. 정확한 이름 좀 부탁드립니다.
       
제목: 부탁합니다.

수채Q&A


사진가: 새벽들

등록일: 2009-07-23 18:33
조회수: 6983 / 추천수: 1009


뭐0723-1-1=.jpg (17.7 KB)
날도래류0723-1-1=.jpg (17.5 KB)
1   2009-07-23 22:22:18
위의 것은 실제로 봐야 알겠으나 사진으로 보기에는 플라나리아류보다는 거머리류 같다는 생각이 드네요...혹시 샘플이 있다면 한번 보고싶습니다...그리고 밑에는 줄날도래류 종류로 보이는데...머리윗부분의 특징이 보이지 않아 동정이 힘드네요...^^*
2   2009-07-24 09:26:00
^^
수서곤충류는 나중에 공부해볼까 합니다.^&
3 새벽들   2009-07-24 20:37:32
두분 감사드립니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (14)   독수리과 (0)   청동과 (15)   잔산과 (17)   잠자리과 (88)   수채Q&A (52)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
잠자리 수채 동정 부탁드립니다
이상희
수채Q&A
h:9689 c:2 v:1237
2008-08-09 21:30
이 수채 이름 좀 알려주세요.
박지훈
수채Q&A
h:8927 c:6 v:1192
2005-10-29 21:20
잠자리유충의 개요

수채Q&A
h:8629 v:1341
2003-12-27 21:57
나비잠자리

수채Q&A
h:8486 c:2 v:1151
2008-08-05 14:56
어떤 유충인지 궁금합니다
이상희
수채Q&A
h:8305 c:5 v:1203
2008-07-30 20:59
물자라의 먹이가 된 실잠자리

수채Q&A
h:7683 c:3 v:1143
2009-05-10 00:09
쇠측범잠자리 수채
들꽃지기
수채Q&A
h:7608 c:2 v:1239
2009-06-26 17:54
긴무늬??

수채Q&A
h:7298 c:4 v:1060
2009-05-12 22:56
이름 좀 부탁드립니다.
새벽들
수채Q&A
h:7098 c:2 v:1139
2009-07-23 18:06
부탁합니다.
새벽들
수채Q&A
h:6983 c:3 v:1009
2009-07-23 18:33
무슨 잠자리 유충인가요?
심인수
수채Q&A
h:6855 c:4 v:990
2009-08-13 08:20
수채 부탁드립니다.
새벽들
수채Q&A
h:6783 c:2 v:1043
2009-07-23 18:07
무슨 잠자리일까요?
새벽들
수채Q&A
h:6440 c:2 v:997
2009-10-02 09:07
마아키측범잠자리(Anisogomphus maacki)

수채Q&A
h:6370 c:2 v:1038
2010-10-23 23:14
누구의 애벌레인가요?
박지환
수채Q&A
h:6249 c:4 v:957
2009-10-18 10:50
측범 우화각문의

수채Q&A
h:5807 c:2 v:972
2010-08-04 20:52
수채 부탁드립니다.
새벽들
수채Q&A
h:5668 c:2 v:904
2010-05-25 17:27
탈피각들

수채Q&A
h:5639 c:5 v:957
2010-05-03 18:18
이름 좀 부탁드립니다.
새벽들
수채Q&A
h:5613 c:2 v:930
2010-04-27 18:09
누구인가요???
장현규
수채Q&A
h:5555 c:5 v:887
2010-02-12 16:39
1   2   3  
    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ